45 LAT NIKE CORTEZ W ŚWIECIE SPORTU, STYLU I KULTURY

Model Nike Cor­tez, któ­ry ofi­cjal­nie poja­wił się na ryn­ku w 1972 roku, łączy w sobie wie­le ele­men­tów: to ide­al­ny przy­kład deter­mi­na­cji współ­za­ło­ży­cie­la Nike Bil­la Bower­ma­na w two­rze­niu coraz dosko­nal­sze­go…

HOT TREND – Ubrania w kropki

Ich przy­go­da z modą zaczę­ła się już daw­no temu. Ubra­nia w krop­ki bo o nich wła­śnie mowa, na tego­rocz­ny­ch Fashion Weeka­ch poja­wi­ły się nie­mal w…

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie…

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – sio­strza­nym pro­gra­mem SZLACHETNEJ PACZKI, pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA. W tym roku, by pomóc…

Sophia Amuroso – pierwsza „GIRLBOSS” internetowego biznesu

  Sophia Amu­ro­so, zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go ser­wi­su e-commerce Nasty Gal, od lat nie­prze­rwa­nie jest jed­ną z naj­czę­ściej wspo­mi­na­ny­ch osób z bran­ży modo­wej. Gdy wyda­wa­ło się, że…

Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na sezon wiosna/lato 2017

Szu­ka­sz ide­al­ny­ch oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­ny­ch? Zoba­cz nasz prze­gląd tren­dów na wiosnę/lato 2017. Kolo­ro­we avia­tor­ki Kocha­sz modę rodem z lat 90.? Koniecz­nie spraw sobie w tym sezo­nie…

Dzień mamy – podpowiadamy jak ubrać się w ten szczególny czas

Dzień mamy nie jest tyl­ko świę­tem, w któ­rym mówi­my naszym mamom jak bar­dzo są dla nas waż­ne. Jest to rów­nież świet­na oka­zja, aby spę­dzić razem…

Detoks sokowy i jego zalety

Przy­go­to­wu­jąc się do nad­cho­dzą­ce­go sezo­nu biki­ni war­to pomy­śleć nie tyl­ko o zrzu­ce­niu zbęd­ny­ch kilo­gra­mów, ale tak­że o zdro­wiu. Sto­so­wa­nie roz­ma­ity­ch diet pomo­że zmniej­szyć obwód talii,…

AMERYKAŃSKI SEN O WŁASNYM DOMU SIĘ SPEŁNIA” – WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ MINT GREY

Dzień z… Joanną Sikorską

Natalia Siebuła. Młoda, zdolna, prawdziwa


Vers24 diary

  • Kto czeka na wakacje?  stripes tshirt mood summer blondhellip
  • Akademia Przyszloci tkmaxx razem z michalszulc stworzyli limitowan kolekcje brelokwhellip
  • Uwielbiamy monochromatyczne kolory w nowej kolekcji cosstores vers24cosstorespressdayrastergalleryartandfashionfashiongramfashioneventfashiondiariesvscofashion
  • pressday cosstores AW17 details vers24daily cosstore collection lubimybardzo
  • Poranne inspiracje od diaryofdays  A ty ju czytaa naszhellip
  • Nie masz w co si ubra? Na VERS24 radzimy gdziehellip

 

Książki – majowe nowości

NOC MUZEÓW 2017 W WARSZAWIE – CO WARTO ZWIEDZIĆ ?

Nowości książkowe na majowy weekend

45 LAT NIKE CORTEZ W ŚWIECIE SPORTU, STYLU I KULTURY

Model Nike Cor­tez, któ­ry ofi­cjal­nie poja­wił się na ryn­ku w 1972 roku, łączy w sobie wie­le ele­men­tów: to ide­al­ny przy­kład deter­mi­na­cji współ­za­ło­ży­cie­la Nike Bil­la Bower­ma­na w two­rze­niu coraz dosko­nal­sze­go…

HOT TREND – Ubrania w kropki

Ich przy­go­da z modą zaczę­ła się już daw­no temu. Ubra­nia w krop­ki bo o nich wła­śnie mowa, na tego­rocz­ny­ch Fashion Weeka­ch poja­wi­ły się nie­mal w…

10 sposobów na szerokie spodnie

I wresz­cie przy­szła wio­sna! Ze swo­jej codzien­nej gar­de­ro­by moż­na wyrzu­cić już cięż­kie zimo­we ubra­nia i… okle­pa­ne rur­ki. W tym sezo­nie ich miej­sce zaj­mu­ją bowiem sze­ro­kie…

TK Maxx i Michał Szulc łączą siły, by pomóc dzieciom z AKADEMII PRZYSZŁOŚCI

TK Maxx po raz kolej­ny świę­tu­je Dzień Dziec­ka z AKADEMIĄ PRZYSZŁOŚCI – sio­strza­nym pro­gra­mem SZLACHETNEJ PACZKI, pro­wa­dzo­nym przez Sto­wa­rzy­sze­nie WIOSNA. W tym roku, by pomóc…

Sophia Amuroso – pierwsza „GIRLBOSS” internetowego biznesu

  Sophia Amu­ro­so, zało­ży­ciel­ka słyn­ne­go ser­wi­su e-commerce Nasty Gal, od lat nie­prze­rwa­nie jest jed­ną z naj­czę­ściej wspo­mi­na­ny­ch osób z bran­ży modo­wej. Gdy wyda­wa­ło się, że…

Najmodniejsze okulary przeciwsłoneczne na sezon wiosna/lato 2017

Szu­ka­sz ide­al­ny­ch oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­ny­ch? Zoba­cz nasz prze­gląd tren­dów na wiosnę/lato 2017. Kolo­ro­we avia­tor­ki Kocha­sz modę rodem z lat 90.? Koniecz­nie spraw sobie w tym sezo­nie…

Detoks sokowy i jego zalety

AWOKADO TOST – przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Sałatka z pieczonym batatem, rukolą i granatem

Detoks sokowy i jego zalety

Błyszczące i ponętne usta dzięki Prologwear Last Lips od M∙A∙C Cosmetics

Grzywka – zobacz jak ją nosić i zainspiruj się!

Jak zacząć cieszyć się życiem i być szczęśliwym?

8 powodów by odwiedzić Koreę Południową

5 powodów dla których, warto sięgnąć po książkę