Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

303 AVENUE x Cape Town SS19

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

DERMOKOSMETYKI EMBRYOLISSE TO ELEMENT FRANCUSKIEJ KULTURY – kul­to­wy­krem odżyw­czo-nawil­ża­ją­cy Embry­olis­se uży­wa już trze­cie poko­le­nie pary­ża­nek. For­mu­ła kre­mu zosta­ła opra­co­wa­na w Pary­żu, w latach 50-tych, przez…

303 AVENUE x Cape Town SS19

Zdję­cia wyko­na­ne przez foto­gra­fa Den­ni­sa Swiat­kow­skie­go zarów­no kla­sycz­nym apa­ra­tem jak i ana­lo­giem two­rzą  kli­mat vin­ta­ge i prze­no­szą nas do lat 70.

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Mło­de, sil­ne, nie­za­leż­ne dziew­czy­ny z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją kolek­cję Love The Pro­gress i two­rzą nową defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na. Zobacz­cie z jakim prze­ka­zem chcą się z…

Projekt: Sztuka! Czyli 15. edycję OKK! design czas zacząć!

Tema­tem prze­wod­nim wio­sen­nej 15. już edy­cji OKK! design jest sztu­ka. Kre­acja jako idea, ale przede wszyst­kim dzia­ła­nie – pro­ces two­rze­nia. Sztu­ka kon­tra funk­cjo­nal­ność, ład arty­stycz­ny…

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W…

Medicine kolekcja wiosna-lato 2019

Czte­ry ele­men­ty, czte­ry żywio­ły, czte­ry siły. Zmę­cze­ni szyb­kim tęt­nem mia­sta zwra­ca­my się ku przy­ro­dzie. Ucie­ka­my od beto­nu, hała­su, bły­ska­ją­cych świa­teł, nie­waż­ne gdzie, dale­ko, czy nie­opo­dal,…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

Banksy i gwiazdy światowego street artu w Warszawie!

Książki, które warto przeczytać

Filmy, które warto obejrzeć na początku 2019 roku

303 AVENUE x Cape Town SS19

Zdję­cia wyko­na­ne przez foto­gra­fa Den­ni­sa Swiat­kow­skie­go zarów­no kla­sycz­nym apa­ra­tem jak i ana­lo­giem two­rzą  kli­mat vin­ta­ge i prze­no­szą nas do lat 70.

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Mło­de, sil­ne, nie­za­leż­ne dziew­czy­ny z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją kolek­cję Love The Pro­gress i two­rzą nową defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na. Zobacz­cie z jakim prze­ka­zem chcą się z…

GARDEROBA DO PRACY najnowszy lookbook showroom.pl

SHOWROOM jest lide­rem we wspie­ra­niu pol­skiej mody i pro­jek­tan­tów, któ­rzy są świet­ną alter­na­ty­wą dla sie­ció­wek, co wyraź­nie prze­kła­da się na ory­gi­nal­ność i jakoś pro­jek­tów. W…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Trzy bestsellerowe klasyki Embryolisse!

Zimowa pielęgnacja cery

WALENTYNKOWE PREZENTY FOREO SKRADNĄ TWOJE SERCE

Depresja poporodowa – jak sobie z nią radzić?

Jak na dobre uporać się ze stresem

Sezonowe zaburzenie afektywne – co to jest?