Powrót do lat 90 – Baguette bag

Książki, które warto zabrać ze sobą na wakacje. I nie tylko

Gra w kolory według Chanel – kolor to nowy kanon

Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Alo­es jest darem natu­ry da ludz­ko­ści i jed­nym z naj­star­szych pro­duk­tów lecz­ni­cze­go pocho­dze­nia roślin­ne­go. Pro­duk­ty SKIN NATURAL zawie­ra­ją eks­trakt z Aloe Vera Bar­ba­den­sis, któ­ry pocho­dzi…

Powrót do lat 90 – Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je…

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę,…

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną,…

Melissa x Opening Ceremony. Wspólnie przedstawiają wyjątkową kolekcję obuwia.

Po współ­pra­cy z naj­więk­szy­mi nazwi­ska­mi świa­to­wej mody, tym razem Melis­sa łączy siły z Ope­ning Cere­mo­ny – mar­ką ory­gi­nal­nych ubrań i sie­cią inno­wa­cyj­nych buti­ków. Wspól­nie przed­sta­wia­ją…

Kosmetyki INGLOT z certyfikacją V-LABEL

Dzię­ki współ­pra­cy INGLOT – fir­my pro­du­ku­ją­cej i ofe­ru­ją­cej pro­duk­ty beau­tyi skin­ca­re z orga­ni­za­cją V-LABEL, po 7 mie­sią­cach szcze­gó­ło­wych ana­liz surow­ców i metod pro­duk­cji, za wegań­skie…

Anna Koszela. Rozmowa o pasji, inspiracjach, sztuce i ponadczasowym wzornictwie

O skórze z Klaudią Kaszubą i prof. Andrzejem Kaszubą

Wywiad z Tomaszem Pozlewiczem i Bartłomiejem Magochem z TFH Koncept


Vers24 diary

H&M LOVES MUSIC: MOJE MIASTO

KULTOWA NOC MUZEÓW 2019

Big Book Festival ogłasza nową listę gości ze świata!

Powrót do lat 90 – Baguette bag

Poznaj­cie nową it-bag. Bagu­et­te od Fen­di, bo o niej mowa, to toreb­ka iko­na, któ­ra zasły­nę­ła m.in. dzię­ki seria­lo­wi „Seks w wiel­kim mie­ście” i wła­śnie zysku­je…

Kolekcja Lady Vans

 Od 1966 r. mar­ka Vans wspie­ra wszyst­kich tych, któ­rzy podą­ża­ją wła­sny­mi ścież­ka­mi. Od zako­rze­nio­ne­go w kul­tu­rze Kali­for­nii sur­fin­gu, poprzez ska­te­bo­ar­ding, aż po muzy­kę i sztu­kę,…

Melissa x Opening Ceremony. Wspólnie przedstawiają wyjątkową kolekcję obuwia.

Po współ­pra­cy z naj­więk­szy­mi nazwi­ska­mi świa­to­wej mody, tym razem Melis­sa łączy siły z Ope­ning Cere­mo­ny – mar­ką ory­gi­nal­nych ubrań i sie­cią inno­wa­cyj­nych buti­ków. Wspól­nie przed­sta­wia­ją…

Najlepsze WEGAŃSKIE książki kucharskie

Dlaczego warto jeść figi?

Mindful eating – dieta czy styl życia?

Aloe Vera Mousse Mask od marki KLAPP Cosmetics

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

Kosmetyki INGLOT z certyfikacją V-LABEL

Osobowość narcystyczna

Odporność psychiczna – jak ją trenować?

Depresja dziecięca