Zmiany w paryskim balecie

Tekst: Kata­rzy­na Kała­ska Jak poda­je Ben­ja­min Mil­le­pied, fran­cu­ski tan­cerz i cho­re­ograf, pry­wat­nie mąż Nata­lie Port­man, z któ­rą wystę­po­wał w fil­mie „Czar­ny łabędź“ , rekla­ma tego…