Styl życia

Christmas gifts guide!

Cały grudzień przeszukiwaliśmy dla Was przeróżne strony internetowe i oferty polskich marek, by zaprezentować Wam najciekawsze, najbardziej stylowe i oryginalne pomysły na prezenty bożonarodzeniowe dla najbliższych. Teraz, kiedy do Gwiazdki pozostało już tylko kilka dni, postanowiliśmy zebrać je wszystkie w jednym miejscu tak, by Ci z Was, którzy jeszcze nie zrobili przedświątecznych zakupów, mogli z łatwością wyszukać czegoś, co ich zainteresuje.

02m

Kosme­ty­ki Bikor

06m

Kosme­tycz­ki ECID

01m

Toreb­ki ANACOMITO

03m

Skó­rza­ne akce­so­ria MAKO

04m

Biżu­te­ria MOOD

04m

Kosme­ty­ki IOSSI

06m

Bie­li­zna PERILLA

09m

WORKI THAT WAY

04m

Por­ce­la­na For.rest

06m

Kosme­ty­ki INSIGHT

15m

Zega­rek Daniel Wel­ling­ton

06m

KOSMETYKI MINISTERSTWO DOBREGO MYDŁA

05m

GRAFIKI MM HOUSE DESIGN

04m

Kosme­ty­ki Make Me Bio

01m

KOSMETYKI CLOCHEE

 

Tekst/zdjęcia: Vers-24

For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

MAKO - kolekcja jesień-zima 2019/2020

Nowa kolek­cja MAKO inspi­ro­wa­na jest uli­ca­mi Pary­ża – mięk­kie for­my tore­bek, zadzior­ne bot­ki czy uro­cze mini-kufer­ki to sub­tel­ny flirt mar­ki ze sty­lem retro. W kolek­cji poza ponad­cza­so­wą czer­nią i mod­ną na wybie­gach bie­lą poja­wia się…
Więcej
Styl życia

Prezenty dla najbardziej wymagających

Każ­dy z nas marzy o tym jedy­nym, nie­po­wta­rzal­nym i wyjąt­ko­wym pre­zen­cie pod cho­in­ką. Świę­ta to bowiem szcze­gól­ny czas, kie­dy może­my obda­ro­wać naszych naj­bliż­szych tym, co naj­lep­sze. Zasta­na­wia­cie się, co zado­wo­li tych naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych? Mamy dla…
Więcej
UrodaVers24 favorites

Kosmetyki na zimę

Odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja skó­ry waż­na jest każ­de­go dnia, nie­za­leż­nie od pory roku. Jed­nak zimą jest ona szcze­gól­nie nara­żo­na na szko­dli­we dzia­ła­nie nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków atmos­fe­rycz­nych: róż­ni­ce tem­pe­ra­tur, mroź­ny wiatr. Dla­te­go tak waż­ny jest odpo­wied­ni dobór pro­duk­tów do…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *