JedzenieStyl życia

Sernik limonkowy Vers-24 poleca!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

Coś słod­kie­go, orzeź­wia­ją­ce­go na gorą­ce dni…

limonkowy-sernik3

Skład­ni­ki:

  • 200 g cia­ste­czek owsia­nych czekoladowych
  • 75 g masła
  • 750 g ser­ka mascarpone
  • 200 g drob­ne­go cukru
  • 4 jaj­ka
  • sok i skór­ka z 3 limo­nek i jed­nej cytryny

Pora­dy:
Cia­stecz­ka roz­dro­bić na pro­szek, wymie­szać z roz­to­pio­nym masłem. Powsta­ła masę roz­pro­wa­dzić i ugnia­tać na dnie tor­tow­ni­cy wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Ser zmik­so­wa­ny z cukrem, jaj­ka­mi, sokiem i skór­ką z limo­nek oraz cytry­ny, a następ­nie wylać na cia­stecz­ko-wy spód. For­mę zabez­pie­czyć folią alu­mi­nio­wą i wsta­wić do bryt­fan­ki z gorą­ca wodą, się­ga­ją­ca do poło­wy wyso­ko­ści tor­tow­ni­cy. Piecz godzi­nę w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180 C. Ser­nik naj­le­piej sma­ku­ję schłodzony.

limonkowy-sernik1

limonkowy-sernik2

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *