Sernik limonkowy Vers-24 poleca!

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

Coś słod­kie­go, orzeź­wia­ją­ce­go na gorą­ce dni…

limonkowy-sernik3

Skład­ni­ki:

  • 200 g cia­ste­czek owsia­nych cze­ko­la­do­wych
  • 75 g masła
  • 750 g ser­ka mascar­po­ne
  • 200 g drob­ne­go cukru
  • 4 jaj­ka
  • sok i skór­ka z 3 limo­nek i jed­nej cytry­ny

Pora­dy:
Cia­stecz­ka roz­dro­bić na pro­szek, wymie­szać z roz­to­pio­nym masłem. Powsta­ła masę roz­pro­wa­dzić i ugnia­tać na dnie tor­tow­ni­cy wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Ser zmik­so­wa­ny z cukrem, jaj­ka­mi, sokiem i skór­ką z limo­nek oraz cytry­ny, a następ­nie wylać na cia­stecz­ko-wy spód. For­mę zabez­pie­czyć folią alu­mi­nio­wą i wsta­wić do bryt­fan­ki z gorą­ca wodą, się­ga­ją­ca do poło­wy wyso­ko­ści tor­tow­ni­cy. Piecz godzi­nę w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180 C. Ser­nik naj­le­piej sma­ku­ję schło­dzo­ny.

limonkowy-sernik1

limonkowy-sernik2

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy