Słodkie babeczki bez glutenu

Banalnie proste w przygotowaniu i niewiarygodnie pyszne. W dodatku bez glutenu, więc nadają się dla alergików. Gwarantujemy, że te słodkie babeczki bez glutenu przypadną Wam do gustu do tego stopnia, że nie będziecie mogli się oprzeć, by nie sięgnąć po kolejną!

babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis

Skład­niki:

200 g masła (dla aler­gi­ków pole­ca­my olej),
200 g mąka (bez­glu­te­no­wa mie­szan­ka mąki kuku­ry­dza­nej, gry­cza­nej i ryżo­wej),
1 łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia bez­glu­te­no­we­go,
1 łyżecz­ka cukru wani­lio­we­go z praw­dzi­wą wani­lią,
1 łyżecz­ka soli,
240 g mle­ko skon­den­so­wa­ne słod­kie (lub mle­ko koko­so­we 150 g),
2 lub 3 jaj­ka,
100 g cukru pudru.

babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis

Spo­sób przy­go­to­wa­nia:

Mie­sza­my masło z cukrem pudrem, solą i z cukrem wani­lio­wym, następ­nie mik­suj­my oko­ło 2 minu­ty, doda­je­my mle­ko skon­den­so­wa­ne, aż masa będzie jed­no­li­ta. Mąkę zmie­sza­my z prosz­kiem do pie­cze­nia, doda­je­my do zmik­so­wa­nej masy, na koniec doda­je­my jaj­ka i ponow­nie mik­su­je­my oko­ło 2 minu­ty. Roz­kła­da­my do fore­mek. Wcze­śniej nastaw pie­kar­nik na 185 stop­ni, pozo­staw babecz­ki w pie­kar­ni­ku na 20 minut.

babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis babeczki bez glutenu, muffinki bez glutenu, muffinki przepis

Zdję­cia: Vers-24

Te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu zdo­by­ły nasze ser­ce!

Smacz­nego!

 
Komentarze

komen­ta­rzy