JedzenieStyl życia

Krem ze skorzonery, ziemniaków i czosnku

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

skorzonera-krem1jpg

Skład­ni­ki:

  • pęczek skor­zo­ne­ry
  • 3 małe ziemniaki
  • 3 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosnku
  • 2 łyż­ki kwa­śnej śmietany
  • ok. 500 ml bulio­nu (zależ­nie od pre­fe­ro­wa­nej gęsto­ści zupy)
  • sól, bia­ły pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, parę kro­pel ole­ju sezamowego

Pora­dy:

Obra­ną skor­zo­ne­rę i ziem­nia­ki pokro­iłam na kawał­ki. Ugo­to­wa­łam do mięk­ko­ści w bulio­nie. Doda­łam pokro­jo­ny drob­no czo­snek i śmie­ta­nę. Zblen­do­wa­łam na gład­ką masę i dopra­wi­łam. Na koniec pokro­pi­łam ole­je sezamowym.

skorzonera-krem4
PicMonkey Collage

SMACZNEGO!

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *