Jedzenie

Zupa z batata

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

zupa-z-batata1

Skład­ni­ki:

  • 500 ml bulio­nu warzyw­ne­go
  • 2 spo­re bata­ty
  • 1 cebu­la
  • 200 ml mle­ka koko­so­we­go
  • nie­co pokru­szo­ne­go sera feta
  • 2 łyż­ki kapa­rów
  • łyż­ka oli­wy
  • sól, czer­wo­ny pieprz, płat­ki chi­li, natka pie­trusz­ki, cur­ry

Pora­dy: 

Na nie­wiel­kiej ilo­ści oli­wy pod­sma­ży­łam pokro­jo­ną w piór­ka cebu­lę i przy­pra­wy. Zala­łam bulio­nem, dorzu­ci­łam obra­ne i pokro­jo­ne w kost­kę bata­ty. Goto­wa­łam aż zmię­kły. Doda­łam mle­ko koko­so­we. Zupę zblen­do­wa­łam, posy­pa­łam pokru­szo­nym serem feta, posie­ka­ną natką pie­trusz­ki i kapa­ra­mi.

zupa-z-batatc3b3w2

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej
JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jago­do­we…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *