JedzenieStyl życia

Placek ze śliwkami i borówkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i młeko

ze-c59bliwkami3

  • 100 g masła
  • 100 g mąki
  • 50 g mie­lo­nych migdałów
  • 50 g otrąb pszennych
  • 1 łyżecz­ka sody
  • 1 jaj­ko
  • 2 łyż­ki śmietany
  • 80 g cukru trzcinowego
  • borów­ki
  • wypest­ko­wa­ne śliw­ki (ok. ½ kg)

Łączy­my zim­ne masło, mąkę, mig­da­ły, otrę­by, sodę, jaj­ko, śmie­ta­nę oraz cukier i wyra­bia­my sprę­ży­ste, zwar­te cia­sto. Owi­ja­my w folię spo­żyw­czą i wkła­da­my na 30 minut do lodówki.

ze-c59bliwkami5

¾ cia­sta wał­ku­je­my cien­ko i wykle­ja­my nim dno for­my do pie­cze­nia (może być tor­tow­ni­ca). Na nim ukła­da­my wypest­ko­wa­ne i prze­kro­jo­ne na połów­ki śliw­ki oraz borów­ki. Resz­tę cia­sta kru­szy­my po wierz­chu. Moż­na całość posy­pać dodat­ko­wo brą­zo­wym cukrem. Pie­cze­my oko­ło 40 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180°C.

ze-c59bliwkami6

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *