Placek ze śliwkami i borówkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i młe­ko

ze-c59bliwkami3

  • 100 g masła
  • 100 g mąki
  • 50 g mie­lo­nych mig­da­łów
  • 50 g otrąb pszen­nych
  • 1 łyżecz­ka sody
  • 1 jaj­ko
  • 2 łyż­ki śmie­ta­ny
  • 80 g cukru trzci­no­we­go
  • borów­ki
  • wypest­ko­wa­ne śliw­ki (ok. ½ kg)

Łączy­my zim­ne masło, mąkę, mig­da­ły, otrę­by, sodę, jaj­ko, śmie­ta­nę oraz cukier i wyra­bia­my sprę­ży­ste, zwar­te cia­sto. Owi­ja­my w folię spo­żyw­czą i wkła­da­my na 30 minut do lodów­ki.

ze-c59bliwkami5

¾ cia­sta wał­ku­je­my cien­ko i wykle­ja­my nim dno for­my do pie­cze­nia (może być tor­tow­ni­ca). Na nim ukła­da­my wypest­ko­wa­ne i prze­kro­jo­ne na połów­ki śliw­ki oraz borów­ki. Resz­tę cia­sta kru­szy­my po wierz­chu. Moż­na całość posy­pać dodat­ko­wo brą­zo­wym cukrem. Pie­cze­my oko­ło 40 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180°C.

ze-c59bliwkami6

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy