Pieczone figi z serem brie i miodem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

figi2

  • 4 figi
  • 80 g sera brie
  • 2 łyż­ki mio­du gry­cza­ne­go
  • orze­chy wło­skie
  • świe­żo zmie­lo­ny czar­ny pieprz

Figi naci­na­my na czte­ry czę­ści. Do każ­dej wkła­da­my po kawał­ku sera brie, pole­wa­my mio­dem gry­cza­nym, posy­pu­je­my świe­żo zmie­lo­nym czar­nym pie­przem i zapie­ka­my w moc­no roz­grza­nym pie­kar­ni­ku, aż figi zmięk­ną, a ser zacznie się roz­pusz­czać. Goto­we posy­pu­je­my roz­drob­nio­ny­mi orze­cha­mi wło­ski­mi.

figi1

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy