Grejpfrutowe popsicle

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

popsicle11

Skład­ni­ki:

  • sok z grejp­fru­ta
  • sok i skór­ka z limon­ki
  • woda gazo­wa­na
  • łyżecz­ka utar­te­go imbi­ru
  • miód (ok. 2 łyżecz­ki, lub ile uwa­ża­my)
  • + u nas ostrę­ży­ny i list­ki ore­ga­no

Pora­dy:

Soki powy­ci­ska­li­śmy, wymie­sza­li­śmy. Doda­li­śmy resz­tę skład­ni­ków, prze­la­li­śmy do pojem­nicz­ków, wło­ży­li­śmy do zamra­żal­ni­ka i odda­li­śmy się nie­cier­pli­we­mu ocze­ki­wa­niu, prze­ry­wa­ne­mu czę­stym zaglą­da­niem w cze­lu­ści machi­ny chło­dzą­cej, co skoń­czy­ło się  naru­sze­niem paru lodów nazbyt wcze­śnie.

popsicle2


SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy