JedzenieStyl życia

Grejpfrutowe popsicle

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

popsicle11

Skład­ni­ki:

  • sok z grejpfruta
  • sok i skór­ka z limonki
  • woda gazo­wa­na
  • łyżecz­ka utar­te­go imbiru
  • miód (ok. 2 łyżecz­ki, lub ile uważamy)
  • + u nas ostrę­ży­ny i list­ki oregano

Pora­dy:

Soki powy­ci­ska­li­śmy, wymie­sza­li­śmy. Doda­li­śmy resz­tę skład­ni­ków, prze­la­li­śmy do pojem­nicz­ków, wło­ży­li­śmy do zamra­żal­ni­ka i odda­li­śmy się nie­cier­pli­we­mu ocze­ki­wa­niu, prze­ry­wa­ne­mu czę­stym zaglą­da­niem w cze­lu­ści machi­ny chło­dzą­cej, co skoń­czy­ło się  naru­sze­niem paru lodów nazbyt wcześnie.

popsicle2


SMACZNEGO!

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
Więcej
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *