Co z oczu to z serca!

Tekst: Karo­li­na Mro­czek
Wybór: Yani­na Tra­pach­ka
Zdję­cia: pinterest.com, polyvore.com, net-a-porter.com

1

Pamię­ta­cie kolek­cje Chrisopher’a  Bailey zapre­zen­to­wa­ną rok temu na Lon­don Fashion Week? Pro­jek­tant zapro­po­no­wał motyw ser­ca na spód­ni­cach, bluz­kach oraz sukien­kach w jesien­nych  odcie­niach zga­szo­ne­go brą­zu i doj­rza­łej wiśni, któ­ry od razu poko­cha­ły fashio­nist­ki na całym świe­cie! Ten trend nadał żyję! Teraz może­my zoba­czyć pro­po­zy­cję słyn­nych pro­jek­tan­tów, któ­re nawad­nia­ją że ser­ce nie koniecz­nie powin­no być czer­wo­ne! Popu­lar­ne sie­ciów­ki zaczerp­nę­ły pomysł i pro­po­nu­ją print w ser­dusz­ka na toreb­kach i dodat­kach.

Nie masz pomysłu co włożyć na romantyczny wieczór? Może zamiast podarków w kształcie serca warto je po prostu ubrać ?!

Red Valentino

Red Valen­ti­no

CHARLOTTE OLYMPIA

Char­lot­te Olym­pia

boohoo.comm

boohoo.com

gucci

Guc­ci

KATE MOSS FOR TOPSHOP

Kate Moss for TOPSHOP

 

MARC BY MARC JACOBS

MARC by Marc Jacobs

Mango

Man­go

 

Moschino Cheap and Chic's

Moschi­no Che­ap and Chic

 

Sonia by Sonia Rykiel

Sonia by Sonia Rykiel

 

asos

asos.com

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy