Żurek wielkanocny

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

wwielkanoc4

Skład­ni­ki:

  • 5 łyżek mąki żyt­niej z peł­ne­go prze­mia­łu
  • 5 (lub wię­cej;)) ząb­ków czosn­ku
  • kawa­łek pod­su­szo­nej skór­ki chle­ba żyt­nie­go
  • 500 ml prze­go­to­wa­nej, cie­płej wody

Pora­dy:

Żurek ponoć naj­le­piej jest przy­go­to­wy­wać w gli­nia­nym naczy­niu, jed­nak ja z powo­du jego bra­ku posił­ku­je się sło­ikiem.

Do sło­ika wsy­pa­łam mąkę, doda­łam drob­no pokro­jo­ny czo­snek, skór­kę z chle­ba i zala­łam wodą. Przy­kry­łam baweł­nia­ną ście­recz­ką i mie­sza­łam raz dzien­nie przez 3 dni. (Pomie­szam jesz­cze jutro:)). Zakwas powi­nien być goto­wy do uży­cia po 4 dniach.

Goto­wy zakwas doda­ję zwy­kle do bulio­nu, doda­ję jesz­cze wię­cej czosn­ku i poda­ję tra­dy­cyj­nie – z kieł­ba­są i jaj­kiem.

wwielkanoc3
wwielkanoc11

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
PRZECZYTAJ TEŻ:
FRANCUSKIE TARTALETKI Z NADZIENIEM
ORKISZOWA PIZZA Z KURKAMI
ORZECHY W KARMELUKomentarze

komen­ta­rzy