Sernik z owocami leśnymi i rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

serniczek4

Skład­ni­ki:

  • 200 g her­bat­ni­ków
  • 60 g masła
  • 500 g mascar­po­ne
  • 350 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go słod­kie­go
  • pół szklan­ki soku z limon­ki i skór­ka
  • gałąz­ki roz­ma­ry­nu
  • owo­ce leśne

Pora­dy: 

Her­bat­ni­ki roz­drob­ni­łam blen­de­rem i wymie­sza­łam z mięk­kim masłem. Powsta­ła kru­szon­ką wyło­ży­łam dno tor­tow­ni­cy. Mascar­po­ne wymie­sza­łam mik­se­rem z mle­kiem skon­den­so­wa­nym, sokiem i skór­ką z limon­ki oraz poszat­ko­wa­ny­mi gałąz­ka­mi roz­ma­ry­nu na puszy­stą masę. Wyla­łam ją na her­bat­ni­ko­wy spod i schło­dzi­łam w lodow­ce przez 3h. Wierzch posy­pa­łam owo­ca­mi leśny­mi.

serniczek11

serniczek2

serniczek3

 

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy