Jedzenie

Placki pietruszkowe z koperkiem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

pietruszka2

Skład­ni­ki:

  • 3 pie­trusz­ki
  • 2 cebu­le
  • 3 ząb­ki czosnku
  • 3 jaj­ka
  • 3 łyż­ki mąki
  • ok 100 g utar­te­go ementalera
  • pęczek posie­ka­ne­go koperku
  • olej do smażenia
  • sól & pieprz

Pora­dy: 

Obra­ne pie­trusz­ki i cebu­le star­łam na gru­bych oczkach tar­ki. Doda­łam prze­ci­śnię­ty przez pra­skę czo­snek, posie­ka­ny kope­rek, emen­ta­ler, jaj­ka, mąkę oraz przy­pra­wy. Dobrze wymie­sza­łam, by skład­ni­ki się połą­czy­ły. Sma­ży­łam mały­mi por­cja­mi na roz­grza­nym ole­ju na zło­ty kolor z obu stron. Były pysz­ne z sosem śmie­ta­no­wo-czosn­ko­wym, a na dru­gi dzień z sosem grzybowym:)

pietruszka41
pietruszka6jpg
pietruszka5

SMACZNEGO!


For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…
Więcej
JedzenieZdrowie

Dlaczego warto jeść jagody?

Są pysz­ne, słod­kie i zdro­we. Jago­dy są bar­dzo zdro­we, posia­da­ją duże ilo­ści prze­ciw­u­tle­nia­czy. Ich obec­ność powo­du­je, że wyko­rzy­sty­wa­ne są jako ele­ment tera­peu­tycz­ny cho­rób cywi­li­za­cyj­nych. Jak czę­sto nale­ży je jeść i jakie wła­ści­wo­ści posia­da­ją? Owo­ce jagodowe…
Więcej
JedzenieKsiążkiStyl życia

TOP 7 – wegetariańskie książki kucharskie

W związ­ku z coraz bar­dziej rosną­cą popu­lar­no­ścią die­ty wege­ta­riań­skiej i wegań­skiej przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pozy­cji kuchar­skich, któ­re naszym zda­niem powin­ny zago­ścić w kuch­ni rośli­no­żer­ców. Znaj­dzie­cie w nich prze­pi­sy łatwe (dla tych począt­ku­ją­cych) oraz trud­niej­sze – dla tych, przed któ­ry­mi kuch­nia jar­ska nie sta­no­wi żad­nych tajemnic.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *