JedzenieStyl życia

Kluski frankońskie

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

kluski11

Skład­ni­ki:

  • 1 kg ziemniaków
  • 100 g (lub wedle potrzeb) mąki pszen­nej (w ory­gi­na­le ziemniaczana)
  • 1 małe jajko
  • 3 krom­ki chle­ba tostowego
  • 2 łyżecz­ki oli­wy z oliwek
  • pod­sma­żo­na cebula
  • sól & pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, słod­ka papryka

Pora­dy: 

Ziem­nia­ki ugo­to­wa­łam w oso­lo­nej wodzie (w ory­gi­na­le 700 g nale­ży ugo­to­wać, a pozo­sta­łą część utrzeć na suro­wo). Prze­ci­snę­łam przez pra­sę do ziem­nia­ków. Doda­łam przy­pra­wy, mąkę oraz jaj­ko i wyro­bi­łam dość luź­ne ciasto.

Pie­czy­wo tosto­we pokro­iłam w kost­kę (w ory­gi­na­le bez skór­ki, ale aku­rat bar­dzo ją lubię, więc zosta­wi­łam). Na patel­ni roz­grza­łam oli­wę z dodat­kiem słod­kiej papry­ki i pod­sma­ży­łam na niej chleb, two­rząc chru­pią­ce grzanki.

Z cia­sta ufor­mo­wa­łam wałek, któ­ry podzie­li­łam na 8 czę­ści. W każ­dej zro­bi­łam wgłę­bie­nie i wypeł­ni­łam paro­ma grzan­ka­mi, zale­pi­łam i ufor­mo­wa­łam kulę. (Następ­nym razem dodam jesz­cze pod­sma­żo­ne­go boczku:D)

Klu­ski goto­wa­łam w gorą­cej, oso­lo­nej wodzie, aż wypły­nę­ły na wierzch, oko­ło 10 minut (prze­pis zale­ca 20 min., ale to, zda­je się, przez wzgląd na obec­ność w cie­ście suro­wych ziemniaków).

Okra­si­łam pod­du­szo­ną cebulką.

kluski2jpg
kluski4
kluski3
kluski5

SMACZNEGO!


For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej
JedzenieStyl życia

Brownie z kaszy jaglanej

Chy­ba każ­dy zna ten moment, kie­dy dopa­da nas sła­bość i nie­po­wstrzy­ma­na ocho­ta na coś słod­kie­go. Sło­dy­cze na bok, czas na brow­nie z kaszy jagla­nej. Nie ma prost­sze­go cia­sta, po ugo­to­wa­niu kaszy wystar­czy tyl­ko zmik­so­wać razem wszyst­kie skład­ni­ki. Moc­no kaka­owe, sycą­ce i do tego nisko­ka­lo­rycz­ne. Spo­koj­nie się­gaj­cie po następ­ny kawałek.  
Więcej
Jedzenie

Francuskie poduszki z brie, karmelizowaną cebulą, gruszką nashi i rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki (9 sztuk): płat cia­sta fran­cu­skie­go 3 małe cebu­le 150 g sera brie grusz­ka (u mnie nashi) łyżecz­ka brą­zo­we­go cukru roz­ma­ryn łyżecz­ka ole­ju rze­pa­ko­we­go sól & pieprz Pora­dy:  Cia­sto podzie­li­łam radeł­kiem na dzie­więć (w miarę;))…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *