Falafel

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

falafel1

Skład­ni­ki:

 • 400 g cie­cie­rzy­cy
 • 3 cebu­le
 • 5 ząb­ków czosn­ku
 • 2 gar­ście poszat­ko­wa­nej natki pie­trusz­ki
 • 1 łyżecz­ka czar­ne­go lub kolo­ro­we­go pie­przu mie­lo­ne­go
 • 2 łyżecz­ki soli
 • pół łyżecz­ki ostrej papry­ki
 • 1 łyżecz­ka słod­kiej papry­ki
 • 1,5 łyżecz­ki kmi­nu
 • 1,5 łyżecz­ki mie­lo­nej kolen­dry
 • sok z 1 limon­ki i skór­ka z niej otar­ta
 • 4 łyż­ki mąki pszen­nej
 • 1 jaj­ko
 • olej do sma­że­nia
 • kasza kuku­ry­dzia­na do obto­cze­nia

Pora­dy:

Cie­cie­rzy­cę namo­czy­łam przez noc w zim­nej wodzie, a następ­nie dobrze ją odsą­czy­łam i zblen­do­wa­łam, ale nie na pap­kę. Doda­łam pokro­jo­ną w spo­re kawał­ki cebu­lę, czo­snek, jaj­ko, przy­pra­wy oraz sok i skór­kę z limon­ki. Zmik­so­wa­łam wszy­sko razem na nie­zbyt jed­no­li­tą masę. Dorzu­ci­łam poszat­ko­wa­ną natkę oraz mąkę i dokład­nie wymie­sza­łam.

Mokry­mi dłoń­mi for­mo­wa­łam nie­wiel­kie kulecz­ki, któ­re następ­nie obta­cza­łam w kaszy kuku­ry­dzia­nek i sma­ży­łam na roz­grza­nym ole­ju na zło­ty kolor.

falafel2

falafel3

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy