Ciasto serowe z rozmarynem i cytryną

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

sernik2

Skład­ni­ki:

  • 60 dag sera bia­łe­go (nigdy nie mie­lę, bo lubię te grud­ki:)
  • 2 jaj­ka (oddziel­nie żółt­ka i biał­ka)
  • 1/2 szklan­ki cukru
  • 1/3 szklan­ki roz­pusz­czo­ne­go masła
  • 2 toreb­ki budy­niu wani­lio­we­go
  • 1/2 szklan­ki mle­ka
  • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
  • sok z poło­wy cytry­ny
  • gałąz­ka roz­ma­ryn

Pora­dy:

Żółt­ka oddzie­li­łam od bia­łek. Biał­ka ubi­łam na sztyw­ną pia­nę, a żółt­ka ubi­łam z cukrem.

Do żół­tek z cukrem doda­łam ser, roz­pusz­czo­ne i wystu­dzo­ne masło, mle­ko, pro­szek do pie­cze­nia, pro­szek budy­nio­wy, sok z cytry­ny, roz­drob­nio­ny roz­ma­ryn. Wszyst­ko zmik­so­wa­łam. W razie gdy­by masa była zbyt gęsta, nale­ży zwięk­szyć ilość mle­ka, nato­miast gdy­by oka­za­ła się zbyt rzad­ka, moż­na dodać nie­co mąki, jed­nak trze­ba pamię­tać, że cia­sto nie­co stward­nie­je.

Masę prze­ło­ży­łam do natłusz­czo­nej tor­tow­ni­cy i pie­kłam ok. 45 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do tem­pe­ra­tu­ry 180°C.

sernik4

sernik5

sernik3

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy