Babeczki z czekoladą

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

baby7


Skład­ni­ki:

 •   250 g mąki pszen­nej
 • 2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
 • 100 g roz­to­pio­nej gorz­kiej cze­ko­la­dy (70%)
 • 2 jaj­ka
 • 100 g cukru trzci­no­we­go
 • 200 ml jogur­tu
 • 100 ml gazo­wa­nej wody mine­ral­nej
 • 90 g roz­to­pio­ne­go masła
 • parę kro­pel esen­cji lub aro­ma­tu wani­lio­we­go (lub cukru wani­li­no­we­go)
 • 1/2 łyżecz­ki soli
 • 150 g chip­sów cze­ko­la­do­wych
 • papier­ki do pie­cze­nia

Pora­dy: 

Mąkę wymie­sza­łam z prosz­kiem do pie­cze­nia, cukrem i solą. Doda­łam masło, jogurt, jaj­ka, wodę mine­ral­ną, aro­mat wani­lio­wy, a do poło­wy masy roz­to­pio­ną cze­ko­la­dę. Skład­ni­ki dobrze połą­czy­łam, a następ­nie wrzu­ci­łam do powsta­łej masy chip­sy cze­ko­la­do­we i deli­kat­nie wymie­sza­łam. For­mę do babe­czek wyło­ży­łam brą­zo­wym papie­rem do babe­czek i prze­la­łam cia­sto. Babecz­ki pie­kłam 20 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 200°C.

baby5

baby6

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy