FilmKultura

Wielki błękit w kinach od 8 sierpnia!

Jeden z najbardziej znanych filmów Luca Bessona – oparta na biografii Jacquesa Mayola, poruszająca opowieść o przyjaźni i rywalizacji dwóch nurków. “Wielki błękit” miał swoją uroczystą premierę na festiwalu w Cannes.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia:
 mate­ria­ły pra­so­we, toutlecine.com

grand-bleu-1988-17-g

Jacqu­es i Enzo przy­jaź­nią się od dzie­ciń­stwa. W latach 60. obaj miesz­ka­ją na raj­skiej grec­kiej wyspie, gdzie wal­czą ze sobą o to, któ­ry z nich wydo­bę­dzie zato­pio­ną na mor­skim dnie mone­tę. Dwie deka­dy póź­niej ich rywa­li­za­cja przy­bie­ra poważ­niej­szą for­mę: obaj są mistrza­mi swo­bod­ne­go nur­ko­wa­nia, mogą zejść na głę­bo­kość ponad 100 metrów pod wodę na wstrzy­ma­nym odde­chu. Mimo ostrze­żeń dok­to­ra Laurence’a, Jacqu­es i Enzo scho­dzą coraz głę­biej pod wodę, ryzy­ku­jąc tym samym życie.

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skó­ra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty…
  Więcej
  FilmKultura

  Po tamtej stronie drzwi

  Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *