Vans prezentuje kultowy model Era z motywem tie-dye

Przez dziesięciolecia metoda farbowania tie-dye zdobiła ulice dzielnicy Haight & Ashbury w San Francisco, pojawiając się na ubraniach i stając się najgorętszym trendem na wiosnę. Vans zadebiutował z butami w motyw tie-dye w późnych latach siedemdziesiątych, a w tym sezonie powraca ze swoim wzorem               w trzyczęściowej mini kolekcji składającej się z modeli Era.

Vans buty, vans era buty model ERA VANS sportowe buty VANS, model ERA

Kolek­cja Vans Tie Dye pre­zen­tu­je świe­że spoj­rze­nie na ten odważ­ny trend, wpro­wa­dza­jąc dru­ki wyko­na­ne meto­dą cyfro­wą wystę­pu­ją­ce w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: czer­wo­nej, żół­tej i zie­lo­nej. Każ­dy ele­ment kul­to­wych butów ska­te­bo­ar­do­wych Vans został ozdo­bio­ny jaskra­wym nadru­kiem i wykoń­czo­ny wzdłuż języ­ka czar­ną lamów­ką, posia­da bia­łe oczka i czar­ny­mi sznu­ro­wa­dła­mi. Kolek­cja Vans Tie Dye będzie dostęp­na w skle­pach Vans i onli­ne w Vans.com/Classics w mar­cu tego roku.

#MyVans

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy