TOM FORD SOLEIL NEIGE – zimowy i zniewalający zapach prosto z Alp

 Najnowszy, orientalny i kobiecy zapach z kolekcji Toma Forda Soleil Neige to zimowe oblicze słonecznego zapachu Soleil. Pełny blasku, ciepły zapach przywodzi na myśl ośnieżone, alpejskie pagórki, które mienią się gdzieś w blasku słońca na stoku. 

zapach Tom Ford Soleil Neige

Kom­po­zy­cję otwie­ra­ją jasne nuty ber­ga­mot­ki i nasio­na mar­chwi sym­bo­li­zu­ją­ce chłod­ny odcień zimo­we­go słoń­ca. Kwia­to­we ser­ce per­fum – róża i nuty jasnych płat­ków w odcie­niach kości sło­nio­wej oraz świe­że, zie­lo­ne nuty wie­lo­kwia­to­we­go jaśmi­nu zwień­cza uza­leż­nia­ją­cy kwiat poma­rań­czy i zapach bia­łej kwia­to­wej kar­ma­flor, któ­re łączą bia­łe kwia­ty z boga­tym cie­płem turec­kiej róży. Ten wyjąt­ko­wy, wprost stwo­rzo­ny na zimę zapach natych­miast wta­pia się w skó­rę, pozo­sta­wia­jąc na niej inten­syw­ny zapach drew­na, mio­du z czyst­ka lab­da­num i pory­wa­ją­ce­go piż­ma. Lek­kie, sło­necz­ne wykoń­cze­nie to zaś zasłu­ga żywicz­ne­go ben­zo­esu i kre­mo­wej wani­lii.

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy