Panierowane pieczarki z rukolą i sosem czosnkowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

pieczarki1

Skład­ni­ki:

  • 20 kape­lu­szy pie­cza­rek
  • 1 jaj­ko
  • buł­ka tar­ta
  • 2 łyż­ki tar­te­go par­me­za­nu
  • sól & pieprz, słod­ka papry­ka
  • olej do sma­że­nia

Pora­dy:

Wyszo­ro­wa­ne kape­lu­sze obto­czy­łam w roz­mą­co­nym jaj­ku, a następ­nie w buł­ce tar­tej połą­czo­nej z tar­tym par­me­za­nem, solą, pie­przem i słod­ką papry­ką. Obie czyn­no­ści powtó­rzy­łam.

Sma­ży­łam kape­lu­sze po parę minut z obu stron w dość głę­bo­kim, dobrze roz­grza­nym ole­ju na zło­ty kolor.

Kape­lu­sze odsą­czy­łam z nad­mia­ru tłusz­czu na papie­ro­wym ręcz­ni­ku. Poda­łam z ruko­lą, świe­żą bagiet­ką oraz sosem jogur­to­wo-czosn­ko­wym.

pieczarki2
pieczarki3
pieczarki4

SMACZNEGO!

For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
PRZECZYTAJ TEŻ:
FRANCUSKIE TARTALETKI Z NADZIENIEM
ORKISZOWA PIZZA Z KURKAMI
ORZECHY W KARMELU
Komentarze

komen­ta­rzy