KulturaMuzyka

Nowy Singiel Edyty Górniak już w radio!


Zdjęcia/tekst: Mate­ria­ły prasowe

10368189_10152439514864851_5611975126617258133_n

16 maja zapra­sza­my Was przed odbior­ni­ki radio­we nasta­wio­ne na Radio ZET. Po godz. 19:00, w pro­gra­mie „ZET na punk­cie muzy­ki” Edy­ta zapre­zen­tu­je naj­now­szy sin­giel z nad­cho­dzą­cej pły­ty. W roz­mo­wie z Mar­ci­nem Woj­cie­chow­skim zdra­dzi rów­nież kil­ka szcze­gó­łów doty­czą­cych powsta­wa­nia utworu.
Wczo­raj na FB Edy­ty Gor­niak mogli­śmy przeczytać:

To niezwykły i ważny czas w moim życiu. Pracowity niemiłosierniei nie mniej ekscytujący. Przypomnijmy.…Nie wyszedł we wrześniu, bo podjęłam “Voice”. W listopadzie odszedł Wiktor.. Nie był to czas właściwy na świętowanie.Miał wyjść w sylwestra… no cóż.. hmm powiedzmy że “temperatura była wtedy za niska” Ostatecznie mamy maj kolejnego roku i … jakby to powiedzieć.. Premiera Nowego utworu – już DZIŚ.
Na pierwszą odsłonę, zapowiadającą mój 8 Album, wybrałam utwór słoneczny. Wakacyjny, romantyczny…
“YOUR HIGH” od dziś jest już Wasz.
Przytulam
EDI
PS. Z przyjemnością informuję, iż podjęłam wspólną drogę zawodową z UNIVERSAL MUSIC POLSKA.”

edyta_gorniak_th959x600

edyta

Do tej pory Gór­niak wyda­ła 7 albu­mów, z któ­rych 2 mia­ły swo­je pre­mie­ry w 29 kra­jach świa­ta. Jej dzie­ła roze­szły się w nakła­dzie prze­kra­cza­ją­cym 3 milio­ny kopii.

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
http://www.universalmusic.pl
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  NewsroomUroda

  JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

  Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
  Więcej
  Wydarzenia

  Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

  Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…
  Więcej
  FilmKultura

  Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

  Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *