KulturaMuzyka

Mela Koteluk – Tragikomedia

Vers-24

Tra­gi­ko­me­dia” to trze­ci sin­giel z albu­mu “Migra­cje” Meli Koteluk
Tele­dysk wyre­ży­se­ro­wał Michał Zna­niec­ki, świa­to­wej sła­wy reży­ser teatral­ny i operowy
Głów­ną rolę zagrał argen­tyń­ski tan­cerz i aktor Andres Rosso

Sce­na­riusz i reży­se­ria // Michał Znaniecki
Ope­ra­tor // Paweł Tybora
Asy­stent kame­ry // Kon­rad Dąbrowski
DI // Piotr Dutkiewicz
Mon­taż // Mag­da Mikołajczyk
Kolor­ko­rek­cja // Piotr Sasim
Onli­ne // Ben McAllister
Sce­no­gra­fia // Luigi Scoglio
Świa­tło // Bar­tosz Gburek
Sce­no­gra­fia świetl­na // Mar­cin Robak
Grip // Maciej i Janu­ary Jarnot
Kostiu­my // Karo­li­na Gru­szec­ka, asy­stent­ka: Kasia Szymanowicz
Make up i fry­zu­ry // Express Beau­ty Bar Katowice
Wspar­cie tech­nicz­ne na pla­nie: Arek Kla­ban, Rado­sław Zobek – Czubaczyński
Kie­row­nik pla­nu // Karo­li­na Serocka
Pro­du­cent wyko­naw­czy // Robert Kur­pisz – Kur­pisz Impre­sa­riat, Vacek Szaw­dyn, Karo­li­na Serocka
Pro­duk­cja // War­ner Music Poland

Obsa­da:
Mela Koteluk
Andres Rosso
Mag­da Sowińska
Michał Znaniecki
Luigi Scoglio

W kli­pie wziął udział zespół Meli w składzie:
Ola Chludek
Tomek “Serek” Krawczyk
Krzy­siek Łochowicz
Miłosz Wośko
Kor­nel Jasiński
Robert Rasz

For Vers-24, Warsaw

_____

PRZECZYTAJ TEŻ:
BIŻUTERIA NA SEZON WIOSNA/LATO 2015
ZAMSZ – JAK NOSIĆ TREND Z WYBIEGÓW
CODZIENNY LOOK – GRANATOWY PŁASZCZ
JEANS POWRACA

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Related posts
  KulturaMuzyka

  NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

  Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wykonawców,…
  Więcej
  Wywiady

  OLENA — NOWE OBLICZE POLSKIEJ SCENY MUZYCZNEJ

  Kim jest Ole­na? To nie­ba­nal­na pio­sen­kar­ka, son­gw­ri­ter i skrzy­pacz­ka. Wła­śnie odby­wa swo­ją tra­sę kon­cer­to­wą po Pol­sce. Jej hit „Demon” pod­bi­ja ser­ca fanów sta­cji radio­wych, takich jak Radio Eska oraz Radio Zet. Imię Ole­na zna­czy Blask…
  Więcej
  UrodaVers24 favorites

  Redaktorki Vers-24 polecają

  Sonia Woda toa­le­to­wa w spreyu Sepho­ra – ide­al­na, mała bute­lecz­ka, duży wybór zapa­chów i niska cena. To wła­śnie dla­te­go już od dobrych kil­ku lat nie mogę się roz­stać z tymi mały­mi cudeń­ka­mi. Woda ter­mal­na z Vichy…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *