ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezonie królują marynarskie trendy podpatrzone u żeglarzy i piechoty morskiej. Projektanci przewidzieli miejsce dla spodni typu chinosy, szwedów, klasycznej bretonki oraz bluzek z motywem kotwicy czy lin. Te morskie wykończenia sprawiają, że wakacje chcemy spędzić na jachtach i statkach. Sięgamy więc jeszcze po a’la rybackie trencze i kuferki oplecione siatką, haftowane sukienki i najlepiej żeglarskie buty typu espadryle. Miłośniczki ultra kobiecego stylu całość podkreślają pasem, a bluzki zawiązują na supeł podkreślający talię. Neutralne kolory, takie jak beż akcentują wiśniową, matową szminką. 

Fotograf Łukasz Bartyzel, Stylistka mody Ilona Jaworska, marynarskie trendy 2019 Fotograf Łukasz Bartyzel, Stylistka mody Ilona Jaworska, marynarskie trendy 2019 Fotograf Łukasz Bartyzel, Stylistka mody Ilona Jaworska, marynarskie trendy 2019 Fotograf Łukasz Bartyzel, Stylistka mody Ilona Jaworska, marynarskie trendy 2019 Fotograf Łukasz Bartyzel, Stylistka mody Ilona Jaworska, marynarskie trendy 2019 Fotograf Łukasz Bartyzel, Stylistka mody Ilona Jaworska, marynarskie trendy 2019

REALIZATORZY SESJI ZDJĘCIOWEJ

Foto­graf: Łukasz Bar­ty­zel

Sty­list­ka mody: Ilo­na Jawor­ska 

Maki­ja­żyst­ka: Wero­ni­ka Ban­ce­wicz Make-Up

Model­ka: Kasia Socha/United For Models

UBRANIA: 

Dżin­so­we spodnie: H&M

Bluz­ka z mary­ni­stycz­nym moty­wem: Mango

Trencz: Mango

Hafto­wa­na sukien­ka: Liu Jo

Toreb­ki typu siat­ka rybac­ka i z koła­mi: Mango

Czar­ne klap­ki i czap­ka typu bre­ton­ka: H&M

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-porter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej
ModaTrendy

EDYTORIAL – SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019

W wio­sen­nym sezo­nie 2019 kró­lo­wać będą sukien­ki w sło­necz­nym, żół­tym kolo­rze, któ­re zwia­stu­ją cie­płą porę roku. Zdo­bio­ne hisz­pań­ską fal­ba­ną, moty­wa­mi róż i kokar­dą wpro­wa­dzą nas w śród­ziem­no­mor­ski, tanecz­ny kli­mat. Do tego dołą­czą mode­le z printami…
Więcej