ModaTrendy

EDYTORIAL – SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019

W wiosennym sezonie 2019 królować będą sukienki w słonecznym, żółtym kolorze, które zwiastują ciepłą porę roku. Zdobione hiszpańską falbaną, motywami róż i kokardą wprowadzą nas w śródziemnomorski, taneczny klimat. Do tego dołączą modele z printami przypominającymi lokalne chusty wypatrzone podczas podróży. Taka dziewczyna w klimacie Versace będzie uosabiała świeżość, nowoczesność i otwartość na świat, a przede wszystkim Włochy. Wiosna to także słodkie, pastelowe kolory, które przybiorą i lekko-romantyczny, i nieco intensywny charakter. Całość podkreśli unikalna biżuteria z barwnymi kamieniami i akcentami, symbolizującymi radość życia. Nie zabraknie także nowości w makijażu, takich jaki przerysowany, pop’artowy i geometryczny make-up oka, brokatowe cienie na powiekach czy pełna objętości fryzura baletnicy w stylu lat 60. 

żólta sukienka, SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 żólta sukienka, SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019, żólta sukienka SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 różowy szlafrok, SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 różowy szlafrok, SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019 kolorowa sukienka, SZAFA PEŁNA KOLORÓW NA WIOSNĘ 2019

SESJA ZDJĘCIOWA – REALIZATORZY 

Sty­list­ka mody (Fashion Sty­list): Ilo­na Jaworska

Maki­ja­żyst­ka (Make-up Artist): Ilo­na Czarnik-Nawrocka

Model­ka (Model): Samu­ela Ana­sta­zja Gór­ska 

Foto­graf (Pho­to­gra­pher): Hania Kan­tor

Sty­li­za­cja wło­sów (Hair Sty­ling): Maniew­ski, Vit­kac w Warszawie

Pro­du­cen­ci sesji (Fashion Sho­ot Pro­du­cers): Ilo­na Jawor­ska, Ilo­na Czarnik-Nawrocka

UBRANIA:

Sty­li­za­cja 1: Żół­ta sukien­ka w róże, H&M

Sty­li­za­cja 2: Sukien­ka i tur­ban z moty­wem chu­s­ty, łań­cu­szek, H&M

Sty­li­za­cja 3: Różo­wa koszu­la noc­na, Triumph, kol­czy­ki koła H&M, pier­ścion­ki i bran­so­let­ka YES

POLECAMY: #EDYTORIAL – KLIMAT SAFARI I WSPÓŁCZESNY POWER DRESSING WIOSNA 2019 

Tekst: Ilo­na Jaworska

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust havePolecane

10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-porter,…
Więcej
ModaPolecaneTrendy

ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
Więcej
ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
Więcej