JedzenieStyl życia

Krem buraczano-ziemniaczany

Tekst: Nata­lia Nowak-Bartek
Zdję­cia: Krew i mleko

barszcz1

Skład­ni­ki:

  • 4 bura­ki
  • 4 ziem­nia­ki
  • ok. 500 ml bulionu
  • 100 ml kwa­śnej śmietany
  • sól & pieprz

Pora­dy: 

Bura­ki i ziem­nia­ki obra­łam i pokro­iłam w kost­kę. Wrzu­ci­łam do gorą­ce­go bulio­nu i ugo­to­wa­łam do mięk­ko­ści ziem­nia­ków i względ­nej mięk­ko­ści bura­ków. Przy­pra­wi­łam, doda­łam zahar­to­wa­ną śmie­ta­nę i zble­no­wa­łam zupę na gład­ki krem.

barszcz3

barszcz2

SMACZNEGO!


For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Jedzenie

AWOKADO TOST - przepis na pyszną i zdrową przekąskę

Awo­ka­do to ide­al­ne źró­dło zdro­wych tłusz­czy, jest więc nie tyl­ko pysz­ne ale i sprzy­ja utrzy­ma­niu dobrej dla zdro­wia die­ty. Wypró­buj nasz prze­pis – jego głów­nym skład­ni­kiem jest ten dro­go­cen­ny owoc. Skład­ni­ki: Doj­rza­łe awo­ka­do (naj­le­piej wybierz…
Więcej
DesignJedzenieStyl życia

7 najbardziej instagramowych miejsc Warszawy / by #2increatives

Roz­po­czy­na­my cykl publi­ka­cji poświę­co­nych Insta­gra­mo­wi oraz foto­gra­fii razem z 2increatives, czy­li pierw­szą agen­cją poświę­co­ną kre­owa­niu wize­run­ku na Insta­gra­mie w Pol­sce, zało­żo­ną przez naszą Yani­nę (@diaryofdays). War­sza­wa jest peł­na faj­nych miejsc, w któ­rych moż­na przy­jem­nie spędzić…
Więcej
JedzenieStyl życia

Brownie z kaszy jaglanej

Chy­ba każ­dy zna ten moment, kie­dy dopa­da nas sła­bość i nie­po­wstrzy­ma­na ocho­ta na coś słod­kie­go. Sło­dy­cze na bok, czas na brow­nie z kaszy jagla­nej. Nie ma prost­sze­go cia­sta, po ugo­to­wa­niu kaszy wystar­czy tyl­ko zmik­so­wać razem wszyst­kie skład­ni­ki. Moc­no kaka­owe, sycą­ce i do tego nisko­ka­lo­rycz­ne. Spo­koj­nie się­gaj­cie po następ­ny kawałek.  
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *