ModaNewsroom

Gucci Pre-Fall 2015

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-3-4

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-1-2

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-1

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-2-3

Dyrek­tor kre­atyw­ny: Ales­san­dro Miche­le
Dyrek­tor arty­stycz­ny: Chri­sto­pher Sim­monds
Sty­li­za­cja: Joe McKen­na
Zdję­cia: Glen Luch­ford
Wło­sy: Paul Han­lon
Make-up: Yadim Car­ran­za

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  ModaMust have

  Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

  Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary wygod­nych, bia­łych sne­aker­sów na rzecz poszu­ki­wań nawet naj­bar­dziej szy­kow­nych san­da­łów:…
  Więcej
  NewsroomUroda

  Debiut kosmetyków Gucci

  Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: vogue.co.uk Po raz pierw­szy w histo­rii wło­ska mar­ka modo­wa Guc­ci wyda wła­sną linię kosme­ty­ków, a hono­ro­wy tytuł amba­sa­dor­ki linii otrzy­ma­ła cór­ka księż­nicz­ki Mona­ko, Karo­li­ny – Char­lot­te Casi­ra­ghi.  Debiu­tanc­ka kolek­cja zawie­rać będzie…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *