Gucci Pre-Fall 2015

Nastąpiła Nagła i drastyczna zmiana w wizerunku marki Gucci, za tą zmianą stoi Alessandro Michele (nowy dyrektor kreatywny Gucci). Zobaczcie nową filozofię stworzoną przez Alessandro Michele. Większość kampanii w świecie mody podążą w stronę naturalizmu i minimalizmu. Nareszcie.

Tekst: Vers-24
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-3-4

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-1-2

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-1

gucci-pre-fall-2015-fot-mat-prasowe-2-3

Dyrek­tor kre­atyw­ny: Ales­san­dro Miche­le
Dyrek­tor arty­stycz­ny: Chri­sto­pher Sim­monds
Sty­li­za­cja: Joe McKen­na
Zdję­cia: Glen Luch­ford
Wło­sy: Paul Han­lon
Make-up: Yadim Car­ran­za

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy