Dorada pieczona z cytrusami i masłem czosnkowym

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

dorada2

Skład­ni­ki (dla 2 osób):

  • po jed­nej całej dora­dzie na oso­bę
  • poma­rań­cza (poło­wa)
  • cytry­na
  • słod­ki grejp­frut (poło­wa)
  • 2 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku
  • 2 łyż­ki masła
  • różo­wa sól, bia­ły pieprz

Pora­dy: 

Ryby umy­łam, osu­szy­łam i nacię­łam ich skór­kę pod kątem w paru miej­scach. Star­łam skór­kę z poło­wy poma­rań­czy, cytry­ny i grejp­fru­ta. Połą­czy­łam z solą i pie­przem i tę mie­szan­kę wtar­łam w rybę od zewnątrz, zwłasz­cza w nacię­cia.

Sokiem z poło­wy cytry­ny skro­pi­łam wnę­trze ryby i rów­nież przy­pra­wi­łam. 2 łyż­ki soku z poma­rań­czy połą­czy­łam z masłem i prze­ci­śnię­tym przez pra­skę czosn­kiem, dopra­wi­łam. Wnę­trze ryb wysma­ro­wa­łam masłem oraz wło­ży­łam doń po parę pla­ster­ków cytru­sów. Ryby pie­kłam w pie­kar­ni­ku z funk­cją gril­lo­wa­nia przez ok. 25 minut.

dorada1jpg

dorada3
dorada5

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:
Komentarze

komen­ta­rzy