Christmas Gift Guide: Biżuteria Pola Zag

Uwielbiasz klasykę, minimalizm, a jednocześnie geometryczne formy? Zwracasz uwagę na kunszt wykonania, a w biżuterii szukasz czegoś unikatowego? Z pewnością pokochasz projekty architekta wnętrz, Poli Zag, które będą cudownym prezentem pod choinkę dla mamy, babci, przyjaciółki czy córki.

Biżuteria Pola Zag

Mar­ka Poli powsta­ła w 2010 r. Ręcz­nie wyko­na­ne (głów­nie z mosią­dzu i nie­rdzew­nej sta­li), deli­kat­ne bran­so­let­ki, pier­ścion­ki, naszyj­ni­ki i kol­czy­ki to połą­cze­nie pro­sto­ty i cha­rak­te­ry­stycz­nych, moder­ni­stycz­nych form, któ­re poko­cha każ­da kobie­ta nie­za­leż­nie od wie­ku, któ­ra ceni ele­gan­cję i poszu­ku­je ory­gi­nal­nej, nie­po­wta­rzal­nej a zara­zem uni­wer­sal­nej biżu­te­rii na co dzień.

Vers-24 pole­ca Pola Zag!

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Biżuteria Pola Zag

Tekst/zdjęcia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy