BALMAIN FALL/WINTER 2015

Tekst: Klau­dia Zie­liń­ska

11696387_707145059389312_7692057859101436814_o

Inspi­ra­cją do stwo­rze­nia naj­now­szej kam­pa­nii Bal­ma­in na sezon jesień-zima 2015/2016 jest rodzeń­stwo. W kam­pa­nii udział wzię­ły Ken­dall i Kylie Jen­ner, Joan Smalls i jej sio­stra Eri­ka oraz Bel­la i Gigi Hadid. ‘Potęż­na siła wyni­ka­ją­ca ze wspar­cia i miło­ści rodzi­ny daje napraw­dę wie­le’, stwier­dził Oli­vier Rouste­ing.

Photographer – Mario Sorrenti
Art Director – Pascal Dangin at KiDS Creative
Set Design – Philipp Haemmerle

11728736_707145046055980_2808082504661686778_o
11731785_707145052722646_391383474363931296_o
11754330_707145066055978_70090871134809222_o

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy