Zimowe muffinki czekoladowo-bananowe

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

Zimowe muffinki czekoladowo-bananowe

Skład­ni­ki:
(pro­por­cje orien­ta­cyj­ne)

  • 2 szklan­ki mąki pszen­nej
  • 2 jaj­ka
  • 1/2 szklan­ki mle­ka
  • 1/2 szklan­ki likie­ru bana­no­we­go
  • 1/4 szklan­ki jasne­go rumu
  • 3/4 szklan­ki ole­ju rze­pa­ko­we­go
  • szklan­ka brą­zo­we­go cukru
  • banan
  • 100 g gorz­kiej cze­ko­la­dy o wyso­kiej zawar­to­ści kakao
  • łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia

Pora­dy: 

W dużej misce połą­czy­łam naj­pierw suche skład­ni­ki, a następ­nie mokre. Doda­łam roz­gnie­cio­ny widel­cem banan oraz poło­wę cze­ko­la­dy poła­ma­ną na drob­ne kawał­ki. Wymie­sza­łam wszyst­ko razem (masa powin­na być ‚leją­ca’).

Prze­ło­ży­łam masę do sili­ko­no­wej for­my muf­fin­ko­wej (wyszło mi 6 dużych) i pie­kłam 20 minut w pie­kar­ni­ku roz­grza­nym do 180°C.

Kie­dy osty­gły zamo­czy­łam wierzch muf­fi­nów w resz­cie cze­ko­la­dy roz­pusz­czo­nej z odro­bi­ną likie­ru bana­no­we­go.

Zimowe muffinki czekoladowo-bananowe
Zimowe muffinki czekoladowo-bananowe

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy