Tarta z grzybami leśnymi

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek
Zdję­cia: Krew i mle­ko

grzybowa-tarta21

Skład­ni­ki:

Kru­che cia­sto

  • 250 g mąki pszen­nej
  • 150 g masła
  • 1 jaj­ko
  • pół łyżecz­ki soli
  • pół łyżecz­ki sody
  • 2 łyż­ki kwa­śnej śmie­ta­ny

Pora­dy: 

Zagnia­ta­my szyb­ko wszyst­kie skład­ni­ki, by nie dopu­ścić do zbyt­nie­go roz­pusz­cze­nia się masła. For­mu­je­my kulę lub okrą­gły pla­cek, owi­ja­my folia spo­żyw­czą i chło­dzi­my przez przy­naj­mniej 30 minut.

grzybowa-tarta11
grzybowa-tarta51

grzybowa-tarta41
grzybowa-tarta31

 

SMACZNEGO!


For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
krewimleko.wordpress.com
POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy