KulturaMuzyka

Playlista na weekend 5–6 lipca

Zdję­cie: wallpapertube.com

1-other-music-dj-colorful-wallpaper

Zainspirowani Orange Warsaw Festival, postanowiliśmy wybrać kilka piosenek artystów, którzy w tym roku gościli na Stadionie Narodowym. Życzymy muzykalnego weekendu! 🙂

 

1. Flo­ren­ce + The Machi­ne – Spectrum

2. Kings of Leon – Use Somebody

3. The Kooks – How’d You Like That

4. Ella Eyre – If I Go

5. Queens Of The Sto­ne Age – No One Knows

6. The 1975 – Set­tle Down

7. Kasa­bian – Empire

8. The Wom­bats – Jump Into The Fog

 9. David Guet­ta – Shot Me Down ft. Sky­lar Grey

10. Out­Kast – Hey Ya!

For Vers-24 , Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

Related posts
Inna

Trądzik na plecach - jak się go pozbyć?

Skó­ra na ple­cach może cho­ro­wać tak samo, jak skó­ra na twa­rzy. Nie war­to więc przy­kry­wać pro­ble­mu trą­dzi­ku na ple­cach pod ubra­niem, ale odpo­wied­nią pie­lę­gna­cją sku­tecz­nie się z nim poże­gnać. Co zro­bić, aby zapo­mnieć o wypryskach…
Więcej
KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wykonawców,…
Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *