KulturaMuzyka

Playlista na weekend 5–6 lipca

Zdję­cie: wallpapertube.com

1-other-music-dj-colorful-wallpaper

Zainspirowani Orange Warsaw Festival, postanowiliśmy wybrać kilka piosenek artystów, którzy w tym roku gościli na Stadionie Narodowym. Życzymy muzykalnego weekendu! 🙂

 

1. Flo­ren­ce + The Machi­ne – Spec­trum

2. Kings of Leon – Use Some­bo­dy

3. The Kooks – How’d You Like That

4. Ella Eyre – If I Go

5. Queens Of The Sto­ne Age – No One Knows

6. The 1975 – Set­tle Down

7. Kasa­bian – Empi­re

8. The Wom­bats – Jump Into The Fog

 9. David Guet­ta – Shot Me Down ft. Sky­lar Grey

10. Out­Kast – Hey Ya!

For Vers-24 , War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wyko­naw­ców,…
Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.
Więcej
MuzykaVers24 Bloguje

Sia “Big Girls Cry” – przerost formy nad treścią?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Nie było chy­ba oso­by, któ­ra prze­szła obo­jęt­nie obok kli­pów z udzia­łem 12-let­niej Mad­die Zie­gler. Dziew­czyn­ka wzię­ła udział w pro­jek­cie inno­wa­cyj­nym i rady­kal­nym, przez co też kon­tro­wer­syj­nym. Zamie­sza­nie wywo­ła­ła zaś Sia, austra­lij­ska woka­list­ka…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *