Playlista na weekend

Przedstawiamy wam propozycje muzyczne na weekend od redakcji Vers-24.

1. Cris Cab – Liar Liar

2. Flo­ren­ce + The Machi­ne – What Kind Of Man

3. Nata­lia Przy­bysz – Sto Lat

4. Michał Sobie­raj­ski – Rze­ka

5. Adam Strug, Sta­ni­sław Soy­ka – Tam Na Rze­ce

6. Cold­play – A Sky Full Of Stars

7. Hay­den James – Some­thing Abo­ut You

8. Parov Ste­lar – Cat­gro­ove

9. Angus & Julia Sto­ne – Griz­zly Bear

10. Mary Coma­sa – Come

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy