Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.

Na nadchodzący sezon MAX&Co. proponuje luźne kroje i lekkie tkaniny. Wyraziste kolorowe printy rozkwitają na sukienkach i spódnicach w kształcie litery „A”. W kolekcji można też znaleźć miękkie pastelowe dżerseje w asymetrycznych krojach. Torby i naszyjniki zdobią chwosty w stylu boho.

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.Let­nią kolek­cję oży­wia­ją meta­licz­nie poły­sku­ją­ce tka­ni­ny. Pli­so­wa­ne maxi spód­ni­ce, skó­rza­ne mini zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne tak, że pasu­ją zarów­no do dzien­nych jak i wie­czo­ro­wych sty­li­za­cji, co jest kwin­te­sen­cją tej kolek­cji Max&Co, czy­li jej uni­wer­sal­ność.

Olivia Palermo – aktorka, modelka i ikona stylu wraca z nową kampanią dla Max&Co.

Styl Max&Co. dosko­na­le czu­je Oli­via Paler­mo, któ­ra sta­nę­ła na cze­le kam­pa­nii rekla­mo­wej mar­ki już po raz pią­ty.

Tekst/zdjęcia/film: mata­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy