LeBRAND – sezon jesień zima 2015/16

W trzeciej już kolekcji LeBRAND na sezon jesień zima 2015/16  znajdziemy ręcznie robione  swetry, zamszowe spodnie oraz leginsy, minimalistyczne płaszcze oraz ciepłe, uszyte z miękkiej skóry kożuchy. Kolekcję wykonano z najwyższej jakości tkanin sprowadzanych z włoskich manufaktur. Wśród nich znajdziemy: kaszmiry, wełny, jedwabie, wiskozy a także skóry naturalne.

FW15 9

LeBRAND to mar­ka ready-to-wear, któ­ra rok temu zosta­ła zało­żo­na przez Pau­li­nę Pysz­kie­wicz. LeBRAND powstał w odpo­wie­dzi na potrze­by kobiet cenią­cych sobie mini­ma­li­stycz­ną for­mę i wyso­kiej jako­ści tka­ni­ny oraz wykoń­cze­nie. Szla­chet­ny mini­ma­lizm- tak w skró­cie moż­na opi­sać ubra­nia z met­ką LeBRAND.
Fan­ka­mi ubrań pro­jek­tów Pau­li­ny Pysz­kie­wicz są mię­dzy inny­mi:  Mał­go­rza­ta Socha, Mag­da­le­na Mołek, Agniesz­ka Szu­lim, Mał­go­rza­ta Forem­niak, Maja Sablew­ska, Ane­ta Krę­glic­ka czy Agniesz­ka Cegiel­ska. 

FW15 2

FW15 6

FW15 10

FW15 5

FW15 3

FW15 7

FW15 8

pho­to:     Gosia Tur­czyń­ska
model:     Maria Koniecz­na
sty­ling:    Ali­cja Wer­nie­wicz
makeup:  Patry­cja Dobrze­niec­ka
Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
 

For Vers-24, War­saw

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy