ModaNewsroom

Hibou nowa kolekcja wiosna-lato 2019

Marka HIBOU to przede wszystkim dobrze skrojone ubrania oraz piżamy, które są niezbędną częścią garderoby. Uszyte ręcznie w Polsce, z najwyższej jakości materiałów bezpiecznych dla zdrowia, są esencją codziennych stylizacji. 

Hibou

W tym sezo­nie mar­ka kła­dzie nacisk na to by w Two­jej sza­fie było wszyst­ko cze­go potrze­bu­jesz, aby nie zasta­na­wiać się co na sie­bie wło­żyć każ­de­go poran­ka. W kolek­cji ESSENTIALS poja­wia­ją się nowe blu­zy typu cropp oraz oversize’owe, któ­re noszo­ne jako sukien­ka do tram­pek sta­ną się must have tego sezo­nu. W kolek­cji oczy­wi­ście nie zabrak­nie lonsgleeve’ów i spodni dre­so­wych, mięk­kich t‑shirtów z baweł­ny oraz dre­so­wych szor­tów.

W linii SLEEPWEAR znaj­dzie­my dziew­czę­ce topy z fal­ban­ką, nowe mode­le romper’ów, czy dam­skie bok­ser­ki. W let­niej kolek­cji nowo­ścią są mate­ria­ły, takie jak len i bam­bus. 

Pale­ta barw oscy­lu­je wokół odcie­ni różu, bie­li, sza­ro­ści oraz gra­fi­tu i fuk­sji. 

Twa­rzą naj­now­szej kolek­cji jest Kami­la Szcza­wiń­ska, któ­ra, tak jak mar­ka, ceni sobie natu­ral­ność, pięk­no zewnętrz­ne i wewnętrz­ne oraz codzien­ny luz. 

Tym razem zabra­ła nas na wyciecz­kę po swo­ich ulu­bio­nych oko­li­cach Hisz­pań­skich mia­ste­czek, przy oka­zji pozu­jąc do zdjęć w natu­ral­nym wyda­niu. 

Bez make up’u, bez fry­zje­ra poka­zu­je nam jak wyglą­da codzien­ne życie nad oce­anem.  

Kamila Szczawińska, Hibou top Kamila Szczawińska, Hibou szorty i top Kamila Szczawińska, Hibou top i spodnie Kamila Szczawińska Kamila Szczawińska, Hibou top Kamila Szczawińska, Hibou top Kamila Szczawińska, Hibou top Kamila Szczawińska, Hibou bluza Kamila Szczawińska, Hibou top i spodenki Kamila Szczawińska, Hibou romper Kamila Szczawińska, Hibou dresy

Model­ka: Kami­la Szcza­wiń­ska
Zdję­cia: Robert Cera­no­wicz 

 

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecaneTrendy

Najpiękniejsze rzeczy, w które warto zainwestować tej wiosny

Prze­glą­da­jąc wio­sen­ne kolek­cje pro­jek­tan­tów moż­na dostać zawro­tu gło­wy – w tym sezo­nie mod­ne jest bowiem wszyst­ko. Wiel­kie, zna­ne sie­ciów­ki nie­mal co tydzień pro­du­ku­ją i wypusz­cza­ją nowe kolekcje.Tymczasem, w odróż­nie­niu od zna­nych na świe­cie kon­cer­nów, lokal­ne…
Więcej
Exclusive

Jak wyjątkowo śnić, czyli Katarzyna Kander – Wojnicka w ogniu pytań – wywiad z założycielką marki HIBOU

Katarzyna Kander-Wojnicka – niezwykle skromna i kreatywna założycielka polskiej  marki HIBOU znanej z przyjaznych dla ciała i uroczych ubrań  oraz akcesoriów do spania, dzięki którym będziesz się czuła wyjątkowo nawet wtedy, kiedy śpisz. W jedynym takim wywiadzie Kasia opowiedziała nam nie tylko o swojej marce, ale przede wszystkim o swojej pasji do mody, sukcesie i rodzinie.
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kolekcja HIBOU

Pięk­ne sny nie bio­rą się zni­kąd. Wie­rzy­my, że two­rzy je odpo­wied­nia opra­wa. Dla­te­go pro­jek­ty HIBOU spra­wia­ją, że kobie­ty czu­ją się wyjąt­ko­wo – nawet kie­dy śpią.  HIBOU Sle­epwe­ar to przede wszyst­kim przy­ja­zne dla cia­ła ubra­nia i…
Więcej