MakijażUroda

TOP 10 Pędzle do makijażu

Każda makijażystka potwierdzi, że świetne pędzle to, obok umiejętności i dobrej jakości kosmetyków, jedna trzecia sukcesu. Redakcja Vers-24 zebrała 10 pędzli do makijażu, z których każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Różnią się kształtem, wielkością i włosiem, ale każdy z nich jest perfekcyjny w swoim przeznaczeniu. Więc jeśli chcesz wprowadzić swój makijaż na kolejny poziom, powinnaś mieć chociaż kilka z nich! A teraz, poznaj nasze numery jeden.

TOP 10 Pędzle do makijażu

TOP 10 Pędz­le do makijażu

  1. Pędzel do pod­kła­du – Haku­ro H50
  2. Pędzel do korek­to­ra – Sig­ma P82
  3. Pędzel do pudru –  REAL TECHNIQUES POWDER BRUSH
  4. Pędzel do kon­tu­ro­wa­nia (bron­ze­ra) – Glam­brush T13
  5. Pędzel do różu – M brush 03
  6. Pędzel do roz­świe­tla­cza – Nan­shy Fan Brush Whi­te Pędzel Wachlarzowy
  7. Pędzel do wypeł­nia­nia brwi – Inglot 31 T
  8. Pędzel do nakła­da­nia cie­ni – ZOEVA Rose Gol­den vol.2 234
  9. Pędzel do blen­do­wa­nia cie­ni – MAC 217
  10. Pędzel do eyeli­ne­ra – Zoeva 315

Tekst: Lau­ra Osakowicz
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
MakijażUroda

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

Po porad­niku, jak w kil­ku pro­stych kro­kach wyko­nać “Make up no make up”  oraz tuto­ria­lu “Jak optycz­nie powięk­szyć oczy”, przy­szedł czas na usta! Poni­żej znaj­dzie­cie wska­zów­ki, jak wyko­nać per­fek­cyj­ny i trwa­ły maki­jaż ust. KOREKTOR NAKED SKIN…
Więcej
MakijażUroda

Dr Irena Eris -PROVOKE ROSY COLLECTION wiosna /lato 2015

To będzie pięk­ny czas. Maki­jaż przy­bie­rze tona­cję różu w hip­no­ty­zu­ją­cym wręcz nasy­ce­niu. Kolor – naj­pierw jak­by zdję­ty z bla­dych róża­nych pąków w kwit­ną­cym ogro­dzie – roz­wi­ja się i poka­zu­je wnę­trze płat­ków. Uwo­dzi for­mą i paste­lo­wy­mi barwami…
Więcej
MakijażUroda

Makijaże na gorącą walentynkową noc!

Zasta­na­wiasz się co zro­bić, żeby wybra­nek Two­je­go ser­ca osza­lał na Two­im punk­cie w walen­tyn­ko­wą noc? Mamy dla Cie­bie kil­ka pro­po­zy­cji maki­ja­ży, któ­re pomo­gą spra­wić, że Twój uko­cha­ny nie będzie mógł ode­rwać od Cie­bie oczu! Hip­no­ty­zu­ją­ce oko, a może krwi­ste czer­wo­ne usta? Wybór nale­ży do Cie­bie! W roli głów­nej Justy­na Paw­lic­ka, model nie mógł się oprzeć ! 🙂
Więcej