Inna

Profesjonalna higienizacja jamy ustnej u dzieci w klinice Better

Aby cie­szyć się zdro­wym, pięk­nym uśmie­chem nale­ży dbać o pra­wi­dło­wą higie­nę jamy ust­nej przed poja­wie­niem się u dziec­ka pierw­szych zębów. Zanim poja­wią się zęby nale­ży oczysz­czać dzią­sła dziec­ka gazi­kiem z wodą. Brak oczysz­cza­nia wywo­łu­je gro­ma­dze­nie się miękkiej,…

Więcej