ModaNewsroom

Kampania Balenciaga Jesień 2017

Kto jak kto, ale Dem­na Gva­sa­lia lubi zaska­ki­wać i wszyst­ko robić na prze­kór – to dla­te­go w swo­jej trze­ciej, naj­now­szej kam­pa­nii domu mody Balen­cia­ga pole­cił sfo­to­gra­fo­wać John­ne­mu Dufor­to­wi… sie­dzą­ce i pod­pie­ra­ją­ce się na krze­słach modelki…

Więcej
Moda

Natura i wielkomiejski szyk Balenciagi

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: style.com Rekla­mo­wy maj­stersz­tyk z top model­ką Darią Wer­bo­wy w roli głów­nej. Mowa o kam­pa­nii rekla­mo­wej fran­cu­skie­go domu mody Balen­cia­ga na sezon wio­sna – lato 2014. W nowo­cze­snej jasnej prze­strze­ni wzbo­ga­co­nej natu­ral­nym akcentem…

Więcej