FilmMuzyka

Soundtrack “50 twarzy Grey’a”, czyli playlista na weekend

1. Annie Len­nox – I Put a Spell On You

 

2. Lau­ra Welsh – Undi­sco­ve­red

 

3. The Weeknd – Ear­ned It

 

4. Ellie Gou­l­ding – Love Me Like You Do

 

5. Bey­on­cé – Haun­ted (Micha­el Dia­mond Remix)

 

6. Sia – Sal­ted Wound

 

7.The Rol­ling Sto­nes – Beast Of Bur­den

 

8. AWOLNATION – I’m On Fire

 

9. Frank Sina­tra – Witch­craft

 

10. Sky­lar Grey – I Know You

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KulturaMuzyka

NAJLEPSZE PLAYLISTY NA SPOTIFY

Muzy­ka to praw­do­po­dob­nie bar­dzo waż­ny ele­ment dnia wie­lu z nas. Dzię­ki niej począ­tek dnia, czas w pra­cy czy wie­czor­ny relaks może stać się lep­szy. Od kie­dy poja­wi­ła się apli­ka­cja Spo­ty­fi dostęp do naszych ulu­bio­nych wyko­naw­ców,…
Więcej
Muzyka

Playlista na weekend

Przed­sta­wia­my wam pro­po­zy­cje muzycz­ne na week­end od redak­cji Vers-24.
Więcej
FilmNewsroom

W świecie Pana Greya, czyli o co tyle hałasu?

Do kin weszła dłu­go ocze­ki­wa­na ekra­ni­za­cja powie­ści E L James. Mowa o „Pięć­dzie­się­ciu twa­rzach Greya”, któ­re roz­pa­li­ły zmy­sły 100 milio­nów osób na całym świe­cie. Zalą­żek miło­ści, absurd, seks (nie­ko­niecz­nie) BDSM, absurd, kaj­dan­ki, pej­cze, absurd, Bey­on­ce – mniej wię­cej tak moż­na pod­su­mo­wać film po wyj­ściu z kina.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *