ModaNewsroom

Prada zaskakuje!

Fantazyjne i oryginalne kolekcje młodszej marki Prady – Miu Miu od zawsze cieszą się zainteresowaniem miłośniczek kontrowersji. Niestandardowe połączenia wzorów, barw i struktur  często przyczyniają się do skojarzeń z brzydotą, jednak wielokrotnie stawają się must-have bieżącego sezonu. W najnowszej kampanii Miu Miu jesień/zima 2015 marka zaskakuje nas nie tylko swoją prostotą i elegancją, ale również  nową twarzą! Przed obiektywem Jamie Hawkesworth’a stanęła Estella Boersman.

16-let­nią dziew­czy­nę do teamu Pra­dy zwer­bo­wa­no pod­czas wyciecz­ki rowe­ro­wej przez rodzin­ny Amster­dam. Na wybie­gu zade­biu­to­wa­ła w trak­cie poka­zu Miu Miu jesień/zima 2015.  Muc­cia Pra­da nie kry­je swo­je­go zachwy­tu mło­dą Holen­der­ką. Estel­la była rów­nież twa­rzą kam­pa­nii Aoy­ama – nowo­pow­sta­łe­go skle­pu  Miu Miu w Tokio.

miu
miu-miu-pre-fall-2015-ad-campaign3

Tekst: Beata Chro­mik

 For Vers-24, War­saw

_____

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaZOOM ON

Wszystko, co powinniście wiedzieć o MIU MIU

Wło­skie­go domu mody Pra­da nie trze­ba przed­sta­wiać niko­mu i to nie tyl­ko dla­te­go, że ubie­ra się w nim sam dia­beł. Jest on bowiem roz­po­zna­wal­ny na naj­więk­szych ryn­kach fashion dzię­ki dosko­na­łej jako­ści pro­jek­tom, któ­re od ponad…
Więcej
ModaMust have

10 modeli okularów przeciwsłonecznych na wiosnę

Tekst: Gosia Bere­za Zdję­cia:  therow.com, net-a-porter.com, polyvore.com Rola oku­la­rów prze­ciw­sło­necz­nych prze­sta­ła już ogra­ni­czać się jedy­nie do ochro­ny naszych oczu przed słoń­cem. Obec­nie jest to doda­tek, któ­ry nie­jed­nej sty­li­za­cji doda­je cha­rak­te­ru i bez któ­re­go żad­na sza­nu­ją­ca się fashio­nist­ka…
Więcej
ModaNewsroom

Chloé Spring -Summer 2015

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: fashiongonerogue.com W to zimo­we popo­łu­dnie my już myśla­mi wędru­je­my w kie­run­ku budzą­cej się do życia wio­sny i let­niej ener­gii. Na roz­grzew­kę pre­zen­tu­je­my Wam nową kam­pa­nię rekla­mo­wą Chloé Spring & Sum­mer 2015, w któ­rej…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *