Prada zaskakuje!

Fantazyjne i oryginalne kolekcje młodszej marki Prady – Miu Miu od zawsze cieszą się zainteresowaniem miłośniczek kontrowersji. Niestandardowe połączenia wzorów, barw i struktur  często przyczyniają się do skojarzeń z brzydotą, jednak wielokrotnie stawają się must-have bieżącego sezonu. W najnowszej kampanii Miu Miu jesień/zima 2015 marka zaskakuje nas nie tylko swoją prostotą i elegancją, ale również  nową twarzą! Przed obiektywem Jamie Hawkesworth’a stanęła Estella Boersman.

16-let­nią dziew­czy­nę do teamu Pra­dy zwer­bo­wa­no pod­czas wyciecz­ki rowe­ro­wej przez rodzin­ny Amster­dam. Na wybie­gu zade­biu­to­wa­ła w trak­cie poka­zu Miu Miu jesień/zima 2015.  Muc­cia Pra­da nie kry­je swo­je­go zachwy­tu mło­dą Holen­der­ką. Estel­la była rów­nież twa­rzą kam­pa­nii Aoy­ama – nowo­pow­sta­łe­go skle­pu  Miu Miu w Tokio.

miu
miu-miu-pre-fall-2015-ad-campaign3

Tekst: Beata Chro­mik

 For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy