Orzeźwiające koktajle dla dzieci

Tekst: Mar­ty­na Ludwi­niak

 Podczas upałów najlepszym sposobem na ugaszenie pragnienia dzieci jest woda niegazowana, średnio zmineralizowana. Woda gazowana, a dokładnie zawarte w niej bąbelki dwutlenku węgla mogą podrażniać żołądek dziecka, natomiast woda niegazowana skutecznie nawodni organizm i ugasi pragnienie. Doskonałym pomysłem na urozmaicenie diety dziecka są zdrowe, domowe smoothies oraz lemoniady. Przygotowanie tych koktajli nie wymaga od nas dużego wysiłku. Wręcz przeciwnie – jest szybkie i proste, a przygotowane przez nas napoje zawierają dużo witamin i minerałów.

 Przy­kła­do­we smo­othies dla dzie­ci:

  • Skład­ni­ki: Mle­ko mig­da­ło­we (szklan­ka)  plus owo­ce: garść malin, garść boró­wek. Wło­żyć wszyst­kie skład­ni­ki do blen­de­ra i zmik­so­wać na gład­ko. Poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: Jogurt natu­ral­ny lub tru­skaw­ko­wy, szklan­ka tru­ska­wek, banan, kil­ka kostek lodu. Do blen­de­ra dodać tru­skaw­ki, jogurt, lód i bana­na. Mik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kiej masy.
  • Skład­ni­ki: Mle­ko koko­so­we (szklan­ka), banan, kil­ka pla­strów zmro­żo­ne­go ana­na­sa. Skład­ni­ki wło­żyć do blen­de­ra i zmik­so­wać, poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: Mle­ko sojo­we wani­lio­we, 4 obra­ne brzo­skwi­nie, banan, 4 gał­ki lodów wani­lio­wych. W blen­de­rze połą­czyć mle­ko sojo­we, brzo­skwi­nie i lody. Mik­so­wać do uzy­ska­nia gład­kiej masy.
  • Skład­ni­ki: Kil­ka liści jar­mu­żu, man­go, 2 poma­rań­cze, kil­ka more­li, 2 szklan­ki wody. Skład­ni­ki zmik­so­wać w blen­de­rze, poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: man­go, papa­ja, garść tru­ska­wek, jogurt natu­ral­ny, kil­ka kostek lodu. Wszyst­kie skład­ni­ki wło­żyć do blen­de­ra i zmik­so­wać na gład­ką masę.

 

Przy­kła­do­we lemo­nia­dy dla dzie­ci:

  • Skład­ni­ki: arbuz (bez pestek) pokro­jo­ny w kost­kę, 2 szklan­ki tru­ska­wek. Pół szklan­ki soku z cytry­ny, 3 łyż­ki cukru trzci­no­we­go, 1 litr wody. Do blen­de­ra wlać wodę, dodać arbu­za, tru­skaw­ki, sok z cytry­ny i cukier. Zmik­so­wać.
  • Skład­ni­ki: litr wody, 3 limon­ki, 3 cytry­ny, 3 łyż­ki cukru trzci­no­we­go. Do dzban­ka wlać wodę, wyci­snąć sok z limo­nek i cytryn, następ­nie wsy­pać cukier i wszyst­ko dokład­nie wymie­szać. Poda­wać schło­dzo­ne.
  • Skład­ni­ki: litr wody, 5 cytryn, 3 łyż­ki brą­zo­we­go cukru, kil­ka list­ków mię­ty. Do dzban­ka wlać wodę, wyci­snąć sok z cytryn, dodać cukier  i wszyst­ko dokład­nie wymie­szać. Następ­nie pokro­ić cytry­nę w ćwiart­ki i dodać do dzban­ka wraz z kil­ko­ma list­ka­mi mię­ty.
  • Skład­ni­ki: litr wody, 6 limo­nek, 3 łyż­ki mio­du. Do dzban­ka wlać wodę, dodać sok z limo­nek oraz miód. Całość dokład­nie wymie­szać. Poda­wać schło­dzo­ne.

Smacz­ne­go!

For Vers-24, War­saw

_____
Komentarze

komen­ta­rzy