JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

PIERWSZE KROKI TAK JAK W PRZYPADKU POPRZEDNIEGO MAKIJAŻU NUDE.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

  1. KREDKA EYE PENCIL 24/7 GLIDE-ON DOUBLE-ENDE NAKED: Kolo­rem VENUS obry­suj linię wod­ną oka. Kolo­rem CRAVE obry­suj 1/3 dol­nej linii rzęs oraz 1/3 gór­nej linii rzęs zaczy­na­jąc od zewnętrz­ne­go kąci­ka oka.
  1. Dol­ną linię rzęs roze­trzyj cie­niem CRAVE z pale­ty NAKED BASICS tak, aby zatra­cić wyraź­ny jej kon­tur.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

  1. Kolo­rem CRAVE z pale­ty NAKED BASICS wyraź­nie zaak­cen­tuj zewnętrz­ny kącik oka i roze­trzyj „ku górze” oraz „do zewnątrz” w stro­nę skro­ni.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

4. Kolo­rem VENUS z pale­ty NAKED BASICS wyraź­nie zaak­cen­tuj łuk brwio­wy.

5. Roz­świe­tla­czem AFTERGLOW HIGHLIGHTER w kolo­rze SIN zaak­cen­tuj śro­dek powie­ki.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

6. Wyraź­nie zaak­cen­tuj brwi kred­ką BROW BEATER i roz­czesz je dołą­czo­ną szczo­tecz­ką.

JAK OPTYCZNIE POWIĘKSZYĆ OCZY?

Maki­jaż: Tomek Paw­ło­wicz, maki­ja­ży­sta Urban Decay
Model­ka: Lau­ra Dłu­tow­ska
Gify: VERS-24
Komentarze

komen­ta­rzy