MAC PRZEDSTAWIA KOLEKCJĘ LIGHTNESS OF BEING

Tekst, zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

LIGHTNESSS_OF_BEING_72

Poetyc­kie kolo­ry w mistrzow­skiej odsło­nie nowej, wital­nej zimo­wej kolek­cji, prze­peł­nio­nej odcie­nia­mi muska­ją­cy­mi twarz niczym wol­ny duch inspi­ro­wa­ny kapry­sem fan­ta­zji. Uwol­nij się od ciem­nych kolo­rów i wyko­naj ruch w kie­run­ku mroź­nej lawen­dy, per­ło­we­go szam­pa­na oraz bla­do-zie­lo­nej mię­ty. Oczy oraz policz­ki pokry­ją się nową lek­ko­ścią bytu w kolo­rze przej­rzy­stych paste­li dosko­na­le uzu­peł­nia­jąc różo­we usta. Paznok­cie pokryj beżem lub lawen­dą.

Wyraziste kolory w duchu nowoczesności!

LightnessofBeing-LineUpShots-72

Kolek­cja dostęp­na w stycz­niu 2015 we wszyst­kich salo­nach MAC, sto­iskach MAC w per­fu­me­riach Douglas oraz na www.maccosmetics.pl

 

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 
Komentarze

komen­ta­rzy