ModaMust have

IT BAG – taniej?

IT BAGS – marzenie każdej miłośniczki mody. Nierzadko ich ceny przyprawiają o zawrót głowy. Nie każdy jednak wie, że przy odrobinie szczęścia, możemy upolować naszą wymarzoną torebkę na wyprzedaży! Bowiem wyprzedażowe szaleństwo nie omija wielkich domów mody, a zniżki sięgają tam nawet do ‑70%. Torebka Louis Vuitton za połowę ceny? Proszę bardzo! W poszukiwaniu takich okazji przejrzeliśmy wiele sklepów internetowych, poniżej znajdziecie nasze ulubione IT BAGS, każda w super okazyjnej cenie. Na którą z nich się skusicie? 🙂

Valentino bag

VALENTINO – 30%

YSL

Saint Lau­rent – 30%

P00137371--STANDARD

PROENZA SCHOULER – 40%

YSL 2

Saint Lau­rent ‑40%

ANYA HINDMARCH All Over Stickers leather shoulder bag

ANYA HINDMARCH ‑30%

FENDI

FENDI – 30%

Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

For Vers-24, Warsaw

Komentarze

komentarzy

Related posts
ModaMust have

Niezastąpione i perfekcyjne - sandały na lato 2018

Rosną­ca tem­pe­ra­tu­ra i dłu­gie, sło­necz­ne dni to naj­lep­sze zwia­stu­ny nad­cho­dzą­ce­go lata. To naj­wyż­sza pora żeby ze spo­ko­jem pozbyć się cięż­kie­go, zimo­we­go obu­wia i ulu­bio­nej pary wygod­nych, bia­łych sne­aker­sów na rzecz poszu­ki­wań nawet naj­bar­dziej szy­kow­nych sandałów:…
Więcej
ModaTrendy

Poznajcie nową it-bag Chanel: ,,Gabrielle”

Kul­to­wy model Cha­nel 2.55 czy Boy to tor­by, któ­re na sta­łe zapi­sa­ły się w histo­rii mody. Są nie tyl­ko przed­mio­tem pożą­da­nia kobiet na całym świe­cie, ale jed­no­cze­śnie inwe­sty­cją na lata.  Karl Lager­feld, wizjo­ner i projektant,…
Więcej
ModaZOOM ON

Zoom on: BOYY

Pro­jek­tan­ci Jes­se Dor­sey (Kana­dyj­czyk) i Wan­na­si­ri Kong­man spo­tka­li się w 2004 roku w Nowym Jor­ku, by dwa lata póź­niej zało­żyć mar­kę BOYY – uoso­bie­nie świe­żej, zupeł­nie nowej inter­pre­ta­cji luk­su­su w dobie ‘it bag’, two­rząc niszę, która…
Więcej