Toniki z kwasami – dlaczego warto je stosować?

Toni­ki z kwa­sa­mi są nie­oce­nio­ne w pie­lę­gna­cji każ­dej skó­ry. Wygła­dza­ją, odświe­ża­ją, deli­kat­nie złusz­cza­ją i przy­go­to­wu­ją skó­rę do dal­szych eta­pów dba­nia o jej zdro­wą kon­dy­cję. Dowiedz…