ModaNewsroom

Nowa kolekcja Reebok MYT

Od euro­pej­skie­go pod­zie­mia klu­bo­we­go po nagłów­ki świa­to­wych maga­zy­nów – nowa kolek­cja Reebok MYT to hołd zło­żo­ny wszyst­kim, któ­rzy nie boją się iść pod prąd. Uni­wer­sal­na i ory­gi­nal­na kolek­cja MYT powsta­ła z myślą o odważ­nych, peł­nych energii…

Więcej
Uroda

Nowy produkt na porost paznokci od REEBOK

ODKRYJ NIEOCZEKIWANE Z MARKĄ REEBOK, KTÓRA PREZENTUJE NOWY PRODUKT NA POROST PAZNOKCI “NAILED IT”.  Żel­ki “Nailed It” spra­wią, że Wasze paznok­cie nie tyl­ko bły­ska­wicz­nie uro­sną, ale sta­ną się moc­niej­sze. ‘Nailed It’ od mar­ki Reebok to…

Więcej
ModaNewsroom

Reebok Aztrek 93 – model z lat 90 powraca w wielkim stylu!

Reebok Clas­sic się­ga do swo­ich korze­ni sta­wia­jąc na model sne­aker­sów Aztrek. Buty, któ­re zade­biu­to­wa­ły w 1993 roku jako tere­no­we bie­gów­ki, powra­ca­ją w odświe­żo­nym wyda­niu, jed­no­cze­śnie zacho­wu­jąc swój ory­gi­nal­ny, vin­ta­ge styl pod nazwą… Aztrek 93! Osobą,…

Więcej